English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1867 - 301 Selvåg
(Objekt Id: 7628)
(Sist oppdatert: 11.10.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 483083 m. Nord: 7628896 m.
Lengdegrad: 14.5813710 Breddegrad: 68.7711000
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Olivin

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Denne forekomsten ligger på vestsiden av Selvågen på Langøya i Vesterålen. Bergarten er en lagdelt gabbro med enkelte horisonter av pyroksenitt og websteritt. De olivinrike partiene har en mektighet på noen meter og er noen hundre m² i utgående. MgO-innholdet er også lavt, max 35 %. Dette gjør at denne forekomsten neppe er aktuell som olivinråstoff.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Vogt, Thorolf , 1910
VI. Om eruptivbergarterne paa Langøen i Vesteraalen
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL; FOREDRAG;NGU; No.53;39 sider
Abstrakt:
Forkortet: Diese Abhandlung ist eine vorlaufige Mitteilung uber einige Gesteine, die auf einer Reise in Lofoten und Vesterålen im Sommer 1908 von dem Verfasser gesam- melt wurden. Die Gesteine Langøya werden besonders beruchsichtigt. Lofoten und Vesterålen bilden bekanntlich eine grosse Eruptionsprovinz (170 Km lang). In Lofoten treten hauptsachtlich Augitsyenit und Monzonit nebst etwas Labrador- felt auf; diese Eruptivgesteine werden hier von dem Granit umgegeben. Auf Langøya in Vesterålen, dessen eruptivgesteine fruher seht wenig erforscht sind, wird eine sehr vollstandige Differentiationsserie vorgefunden, mit einem gros- sen Reichtum von Gesteintypen. Es finden sich hier eine Reihe verschieder Gabbrovarietaten mit zugehørigem Peridotit, weiter Syenit und Monzonit mit Banatit, eine eigentumliche Serie von dioritischem Monzonit und Banatit, ferner Adamelitt, samt mehrerer Granittypen.

Heier, Knut S. , 1960
Petrology and geochemistry of high-grade metamorphic and igneous rocks on Langøy, northern Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.207;1-246 + f sider
Abstrakt:
The rocks on Langøy have been considered as representing an igneous rock series including metamorphic sedimentary rocks of "Caledonian type". The present work shows that they are for the most part high-grade metamorphic rocks which are intruded by a few post metamorphic igneous rocks. The petrography of the rocks is discussed. They range in composition from ultrabasic to granitic. Rocks in the 50-60 per cent silica range predominate areally. The metamorphic rocks on Lagerøy are divided into: the banded series, the charnokite border series, the amphibolite facies veined gneises, porphyroblastic monzonitic granulites, old red granites, red augengneisses (ofmonzonitic composition), metasedimentary rocks, and diaphtoritic gneisses. The Eidet-Hovden intrusion, young red granites and the Bø gabbro are considered as post metamorphic igneous intrusions. The position of the anorthosite with associated monzonite east of Eidsfjorden is doubtful but may be related to the Eidet-Hovden intrusion. The metamorphic facies and mineral equilibria are discussed. A metamorphic boundary which separates amphibolite facies rocks to the east from granulite facies rocks to the west coincides along the strike with the observed thrust plane under the anorthosite east of Eidsfjorden.

Tveten, E. , 1978
Svolvær. Berggrunnskart Svolvær M 1:250 000; trykt i farger
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider
Abstrakt:
Beskrivelsen finnes på kartet.

Priesemann, F.D.; Krause, H. , 1985
The Selvåg deposit: a proterozoic magmatic Fe-Ti-V occurrence on Vesterålen, Northern Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.402;51-64 sider
Abstrakt:
The Selvåg Fe-Ti-V deposit is hosted by the Eidet-Hovden layered intrusion situated within the Precambrian Lofoten-Vesterålen province. The igneous complex is of olivine-tholeiitic affinity and shows a strong iron-enrichment trend. The deposit lies within the upper ore horizon (UZc) of the layered series. Faulting has resulted in two separate heterogenous ore bodies characterized by strong modal layering. The ore consists of titanomagnetite with ulvøspinel and ilmenite lamellae, ilmenite and sulphides. The mode of titanomagnetic relative to ilmenite show little variation in their compositions. The northern ore body contains the most valuable ore reserves with 44 Mt probable ore with about 25 wt.% V. The southern lens is of minor economic importance.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NGUAK96068 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG96061 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG96062 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG96063 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG96064 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1867 - 301 Selvåg

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
NGUAK96068 Fastfjell 40.90 6.09 0.00 19.60 0.24 26.50 4.05
NGUHG96061 Fastfjell 42.00 14.88 0.00 8.80 0.10 19.50 6.90
NGUHG96062 Fastfjell 37.00 2.16 0.00 17.40 0.22 34.90 1.30
NGUHG96063 Fastfjell 37.20 2.11 0.00 17.00 0.20 35.60 1.47
NGUHG96064 Fastfjell 35.70 1.66 0.00 16.40 0.19 34.40 1.17
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
NGUAK96068 1.00 0.14 0.00 1.98 101.00
NGUHG96061 1.60 0.19 0.00 6.36 100.00
NGUHG96062 0.33 0.06 0.00 7.04 100.00
NGUHG96063 0.32 0.04 0.00 7.08 101.00
NGUHG96064 0.16 0.03 0.00 9.87 100.00


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse