English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 1867 - 302 Møkland
(Objekt Id: 7629)
(Sist oppdatert: 28.03.2017)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486639 m. Nord: 7628863 m.
Lengdegrad: 14.6693870 Breddegrad: 68.7710010
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 24.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Metamorfogen Form: Linse
Hovedtekstur: Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
The deposit is located west of the Møkland farms and can be accessed via a new forest road. The prospect is to today seen as an 3 meter long and 0.5 meter deep trench in E-W direction, that cosses a graphite ore body of atleast 3 meter width. Ground geophysics with EM 31 shown that the there are several mineralised sones in this area. The graphite aore is very coarse flake and rich with grades from 13-25% graphitic carbon. This prospect is part of a several km long geophysical anomaly that gos along the lower part of the eastern side of the Gjenden mountain. In 1952 Neumann H. found 3 similar trenches oavera distance of 100 meter. Only this onew is visible today.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Neumann, Henrich , 1952
Dagbok fra Nord-Norge 26.5 - 19.8 1952
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7709;16 sider

Rodionov, Alexei; Ofstad, Frode; Stampolidis, Alexandros; Tassis, Georgios , 2013
Helicopter-borne magnetic, electromagnetic and radiometric geophysical survey at Langøya in Vesterålen, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2013.044;26 sider
Abstrakt:
NGU conducted an ariborne geophysical survey in Langøya area in July - August 2013 as part of the MINN-project. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of recorded datasets. The geophysical survey results reported herein are 5650 line km, covering an area of 1050 km2

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg11-15 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Rik grafitt malm fra blottning, koordinater: 486633 7628873, innhold av grafittisk karbon: 17.7%
Antall registrerte spesialanalyser = 1
hg16-15 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: meget grovflakig grafitt fra øverste røsk jord tipp, koordinater: 486457 7628305, innhold av grafittisk karbon: 14.7%
Antall registrerte spesialanalyser = 1
hg17-15 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: grov til dels amorf grafitt øverste røsk, koordinater: 486454 7628298, innhold av grafittisk karbon: 18.1%
Antall registrerte spesialanalyser = 1
hg20-15 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: meget grovflakig grafittskifer øverste røsk, koordinater: 486453 7628307, innhold av grafittisk karbon: 18.3%
Antall registrerte spesialanalyser = 1
hg21-15 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: meget fet grafitt råtten bergart, koordinater: 486456 7628315, innhold av grafittisk karbon: 13.4%
Antall registrerte spesialanalyser = 1
hg3-15 Tipprøve
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Grafittskifer løsmaterialet fra veifylling, koordinater: 486154 7627755, innhold av grafittisk karbon: 6.19%
Antall registrerte spesialanalyser = 1
HG46-14 Fastfjell
Prøvetaker: Havard Gautneb
Kommentar: Sample of graphit schist, UTMX: 486633 UTMY: 7628877
Antall registrerte spesialanalyser = 1
HG47-14 Fastfjell
Prøvetaker: Havard Gautneb
Kommentar: Sample of graphite schist, UTMX: 486633 UTMY: 7628877
Antall registrerte spesialanalyser = 1
HG48-14 Fastfjell
Prøvetaker: Havard Gautneb
Kommentar: Sample of graphite schist, UTMX: 486640 UTMY: 7628864
Antall registrerte spesialanalyser = 1
HG49-14 Fastfjell
Prøvetaker: Havard Gautneb
Kommentar: Sample of graphite schist, UTMX: 486640 UTMY: 7628864
Antall registrerte spesialanalyser = 1
hg6-15 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: flakgrafitt god kvalitet møkland, koordinater: 486631 7628873, innhold av grafittisk karbon: 16.9%
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Trench 1 2016
(Objekt Id: 33871 302,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486197 m. Nord: 7627795 m.
Lengdegrad: 14.6585960 Breddegrad: 68.7614010
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Navn på prøvepunkt: JK-1
(Objekt Id: 33877 302,01,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486189 m. Nord: 7627797 m.
Lengdegrad: 14.6583980 Breddegrad: 68.7614100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JK-1 Kanalprøve
Prøvetaker: Janja Knezevic/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Weathered graphite schist, NGU lab sample nr. 140125
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: JK-6
(Objekt Id: 33884 302,01,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486188 m. Nord: 7627795 m.
Lengdegrad: 14.6583490 Breddegrad: 68.7613920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JK-6 Kanalprøve
Prøvetaker: Janja Knezevic/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Weathered graphite schist, NGU lab sample nr. 140131
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: JK-7
(Objekt Id: 33885 302,01,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486189 m. Nord: 7627797 m.
Lengdegrad: 14.6583980 Breddegrad: 68.7614100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JK-7 Kanalprøve
Prøvetaker: Janja Knezevic/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Weathered graphite schist, NGU lab sample nr. 140132
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: JK-6B
(Objekt Id: 33886 302,01,04)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486188 m. Nord: 7627795 m.
Lengdegrad: 14.6583490 Breddegrad: 68.7613920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JK-6B Kanalprøve
Prøvetaker: Janja Knezevic/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Weathered graphite schist, NGU lab sample nr. 140141
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg5-16
(Objekt Id: 33892 302,01,05)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486192 m. Nord: 7627799 m.
Lengdegrad: 14.6584720 Breddegrad: 68.7614280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg5-16 Kanalprøve
Prøvetaker: Håvard Gautneb/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Rotten weathered graphite schist, NGU lab sample nr. 140105
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg6-16
(Objekt Id: 33893 302,01,06)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486192 m. Nord: 7627796 m.
Lengdegrad: 14.6584480 Breddegrad: 68.7614010
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg6-16 Kanalprøve
Prøvetaker: Håvard Gautneb/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Good quality graphite schits, NGU lab sample nr. 140106
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Trench 2 2016
(Objekt Id: 33896 302,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486178 m. Nord: 7627633 m.
Lengdegrad: 14.6581480 Breddegrad: 68.7599470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på prøvepunkt: JK-2
(Objekt Id: 33901 302,02,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486176 m. Nord: 7627633 m.
Lengdegrad: 14.6580990 Breddegrad: 68.7599470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JK-2 Kanalprøve
Prøvetaker: Janja Knezevic/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Amphibolite with sulfides, NGU lab sample nr. 140126
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Trench 3 2016
(Objekt Id: 33902 302,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486146 m. Nord: 7627614 m.
Lengdegrad: 14.6573350 Breddegrad: 68.7597750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Navn på prøvepunkt: JK-3
(Objekt Id: 33903 302,03,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486138 m. Nord: 7627617 m.
Lengdegrad: 14.6571610 Breddegrad: 68.7597930
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JK-3 Kanalprøve
Prøvetaker: Janja Knezevic/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Weathered graphite schist, NGU lab sample nr. 140127
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: JK-4
(Objekt Id: 33904 302,03,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486143 m. Nord: 7627614 m.
Lengdegrad: 14.6572610 Breddegrad: 68.7597750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
Jk-4 Kanalprøve
Prøvetaker: Janja Knezevic/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Weathered graphite schist, NGU lab sample nr. 140128
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: JK-5
(Objekt Id: 33905 302,03,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486140 m. Nord: 7627614 m.
Lengdegrad: 14.6572110 Breddegrad: 68.7597750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JK-5 Kanalprøve
Prøvetaker: Janja Knezevic/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Weathered graphite schist, NGU lab sample nr. 140129
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: JK-5(B)
(Objekt Id: 33906 302,03,04)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486140 m. Nord: 7627614 m.
Lengdegrad: 14.6572110 Breddegrad: 68.7597750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JK-5(B) Kanalprøve
Prøvetaker: Janja Knezevic/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Weathered graphite schist (wall), NGU lab sample nr. 140130
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg1-16
(Objekt Id: 33919 302,03,05)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486139 m. Nord: 7627616 m.
Lengdegrad: 14.6571860 Breddegrad: 68.7597840
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg1-16 Kanalprøve
Prøvetaker: Håvard Gautneb/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Rotten weathered graphite schist, NGU lab sample nr. 140101
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg2-16
(Objekt Id: 33920 302,03,06)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486142 m. Nord: 7627617 m.
Lengdegrad: 14.6572360 Breddegrad: 68.7598020
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg2-16 Kanalprøve
Prøvetaker: Håvard Gautneb/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Rotten weathered graphite schist, NGU lab sample nr. 140102
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg3-16
(Objekt Id: 33921 302,03,07)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486134 m. Nord: 7627619 m.
Lengdegrad: 14.6570380 Breddegrad: 68.7598110
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg3-16 Kanalprøve
Prøvetaker: Håvard Gautneb/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Rotten weathered graphite schist, NGU lab sample nr. 140103
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg4-16
(Objekt Id: 33922 302,03,08)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486131 m. Nord: 7627617 m.
Lengdegrad: 14.6569880 Breddegrad: 68.7597930
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg4-16 Kanalprøve
Prøvetaker: Håvard Gautneb/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Rotten weathered graphite schist, NGU lab sample nr. 140104
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Drillhole 1 2015
(Objekt Id: 33999 302,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486608 m. Nord: 7628855 m.
Lengdegrad: 14.6686210 Breddegrad: 68.7709190
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Drillhole 1 was drilled in 2015, length 50 meter bearing 90 deg, dip 60 deg. From 26 to 32 meter along the core an graphite shishist was found with an average conten to of graphitic carbon of 13%

Navn på prøvepunkt: test sample
(Objekt Id: 37862 302,04,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Fylke: (Ikke tilgjengelig)

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: GrafittAnalyseresultater
fra
Forekomstområde 1867 - 302 Møkland

Spesial analyser
Prøvenr. Prøvetype Hva som er målt Resultat
hg11-15 Fastfjell Karboninnhold 17.7%
hg1-16 Kanalprøve Svovelinnhold .04%
hg1-16 Kanalprøve Karboninnhold 22.3%
hg16-15 Fastfjell Karboninnhold 14.7%
hg17-15 Fastfjell Karboninnhold 18.1%
hg20-15 Fastfjell Karboninnhold 18.3%
hg21-15 Fastfjell Karboninnhold 13.4%
hg2-16 Kanalprøve Svovelinnhold .15%
hg2-16 Kanalprøve Karboninnhold 12.4%
hg3-15 Tipprøve Karboninnhold 6.19%
hg3-16 Kanalprøve Svovelinnhold .13%
hg3-16 Kanalprøve Karboninnhold 16.6%
hg4-16 Kanalprøve Svovelinnhold .03%
hg4-16 Kanalprøve Karboninnhold 10.6%
HG46-14 Fastfjell Karboninnhold 16.7%
HG47-14 Fastfjell Karboninnhold 16.1%
HG48-14 Fastfjell Karboninnhold 25.7%
HG49-14 Fastfjell Karboninnhold 21.1%
hg5-16 Kanalprøve Karboninnhold 7.32%
hg5-16 Kanalprøve Svovelinnhold .07%
hg6-15 Fastfjell Karboninnhold 16.9%
hg6-16 Kanalprøve Karboninnhold 2.16%
hg6-16 Kanalprøve Svovelinnhold .1%
JK-1 Kanalprøve Svovelinnhold .17%
JK-1 Kanalprøve Karboninnhold 13.4%
JK-2 Kanalprøve Karboninnhold .03%
JK-2 Kanalprøve Svovelinnhold 4.23%
JK-3 Kanalprøve Karboninnhold 5.76%
JK-3 Kanalprøve Svovelinnhold .03%
Jk-4 Kanalprøve Karboninnhold 7.97%
Jk-4 Kanalprøve Svovelinnhold .05%
JK-5 Kanalprøve Karboninnhold 18.1%
JK-5 Kanalprøve Svovelinnhold .14%
JK-5(B) Kanalprøve Svovelinnhold .02%
JK-5(B) Kanalprøve Karboninnhold 18.1%
JK-6 Kanalprøve Svovelinnhold .09%
JK-6 Kanalprøve Karboninnhold 2.45%
JK-6B Kanalprøve Svovelinnhold .1%
JK-6B Kanalprøve Karboninnhold 14.5%
JK-7 Kanalprøve Svovelinnhold .92%
JK-7 Kanalprøve Karboninnhold .47%


Faktaarket ble generert 18.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse