English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1867 - 304 Sommarland
(Objekt Id: 7633)
(Sist oppdatert: 13.06.2017)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Stokmarknes (1132-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 487668 m. Nord: 7626464 m.
Lengdegrad: 14.6951210 Breddegrad: 68.7495250
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 07.12.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Form: Linse
Hovedtekstur: Skifrig Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: 20 / 60 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten har vært kjent lenge men har hatt en usikker lokalitet. Henrich Noeuman befarte forekomsten i 1952 uten å finne å finne mineralisering i fast fjell. Forekomsten ble igjenfunnet i fastfjell av Håvard Gautneb i 2012. Forekomsten sees som et 5 x3 meter stort røsk like nord for for den midtre av de 3 gårdene på Sommarland. Her opptrer en grovflakig grafittskifer på noen små lave og delvis overdekkte blottninger. Det er spor etter røsking og sprenging flere steder rund den midtre Sommarland gård. Befaring med EM31 gir utslag som indikerer en bredde på det grafittførende belte på 3-4 meter. Sommeren 2012 ble forekomsten prøvetatt og analysene viser gehalter fra 3 til 17% grafitt.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Neumann, Henrich , 1952
Dagbok fra Nord-Norge 26.5 - 19.8 1952
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7709;16 sider

Navn på prøvepunkt: 1
(Objekt Id: 23138 304,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Stokmarknes (1132-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 487620 m. Nord: 7626289 m.
Lengdegrad: 14.6939800 Breddegrad: 68.7479620
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HG9-12 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Grafittskifer tatt forforskjellige små blottninger like nord for huset ved Sommarland. Gehalt av grafitt er 9.256 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 2
(Objekt Id: 23139 304,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Stokmarknes (1132-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 487620 m. Nord: 7626289 m.
Lengdegrad: 14.6939800 Breddegrad: 68.7479620
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HG10-12 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Grafittskifer tatt forforskjellige små blottninger like nord for huset ved Sommarland. Gehalt av grafitt er 17.13 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 3
(Objekt Id: 23140 304,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Stokmarknes (1132-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 487589 m. Nord: 7626310 m.
Lengdegrad: 14.6931870 Breddegrad: 68.7481400
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HG11-12 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Grafittskifer tatt forforskjellige små blottninger like nord for huset ved Sommarland. Gehalt av grafitt er 4.047 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
HG12-12 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Grafittskifer tatt forforskjellige små blottninger like nord for huset ved Sommarland. Gehalt av grafitt er 2.827 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
HG13-12 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Grafittskifer tatt forforskjellige små blottninger like nord for huset ved Sommarland. Gehalt av grafitt er 5.44 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: H3-17
(Objekt Id: 36373 304,00,04)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Stokmarknes (1132-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 487668 m. Nord: 7626464 m.
Lengdegrad: 14.6951210 Breddegrad: 68.7495250
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
H3-17 Håndstykke
Prøvetaker: H†vard Gautneb
Kommentar: Graphite schist
Antall registrerte spesialanalyser = 2
H4-17 Håndstykke
Prøvetaker: H†vard Gautneb
Kommentar: Graphite schist
Antall registrerte spesialanalyser = 2
H5-17 Håndstykke
Prøvetaker: H†vard Gautneb
Kommentar: Graphite schist
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Hg6-17
(Objekt Id: 36374 304,00,05)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Stokmarknes (1132-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 487721 m. Nord: 7626398 m.
Lengdegrad: 14.6964630 Breddegrad: 68.7489440
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
Hg6-17 Håndstykke
Prøvetaker: H†vard Gautneb
Kommentar: Graphite schist
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: JK28517-1
(Objekt Id: 36375 304,00,06)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Stokmarknes (1132-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 487724 m. Nord: 7626392 m.
Lengdegrad: 14.6965140 Breddegrad: 68.7488900
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JK28517-1 Håndstykke
Prøvetaker: Janja Knezevic
Kommentar: Graphite schist loose boulder
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: jk28517-2
(Objekt Id: 36376 304,00,07)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Stokmarknes (1132-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 487712 m. Nord: 7626404 m.
Lengdegrad: 14.6962160 Breddegrad: 68.7489970
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
jk28517-2 Håndstykke
Prøvetaker: Janja Knezevic
Kommentar: Graphite schist loose boulder
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: JK28517-3
(Objekt Id: 36377 304,00,08)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Stokmarknes (1132-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 487707 m. Nord: 7626408 m.
Lengdegrad: 14.6961160 Breddegrad: 68.7490330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JK28517-3 Håndstykke
Prøvetaker: Janja Knezevic
Kommentar: Graphite schist loose boulder
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: JK28517-4
(Objekt Id: 36378 304,00,09)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Stokmarknes (1132-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 487697 m. Nord: 7626374 m.
Lengdegrad: 14.6958730 Breddegrad: 68.7487190
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JK28517-4 Håndstykke
Prøvetaker: Janja Knezevic
Kommentar: Graphite schist loose boulder
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1867 - 304 Sommarland

Spesial analyser
Prøvenr. Prøvetype Hva som er målt Resultat
HG10-12 Fastfjell Karboninnhold 17,1%
HG11-12 Fastfjell Karboninnhold 4%
HG12-12 Fastfjell Karboninnhold 2,8%
HG13-12 Fastfjell Karboninnhold 5,4%
Hg6-17 Håndstykke Karboninnhold 18.2%
Hg6-17 Håndstykke Svovelinnhold .357%
HG9-12 Fastfjell Karboninnhold 9,3%
H3-17 Håndstykke Karboninnhold 17.2%
H3-17 Håndstykke Svovelinnhold .01%
H4-17 Håndstykke Svovelinnhold .01%
H4-17 Håndstykke Karboninnhold 12.4%
H5-17 Håndstykke Karboninnhold 16.1%
H5-17 Håndstykke Svovelinnhold .01%
JK28517-1 Håndstykke Karboninnhold 9.48%
JK28517-1 Håndstykke Svovelinnhold .662%
jk28517-2 Håndstykke Karboninnhold 17.8%
jk28517-2 Håndstykke Svovelinnhold .0228%
JK28517-3 Håndstykke Karboninnhold 11%
JK28517-3 Håndstykke Svovelinnhold .0723%
JK28517-4 Håndstykke Karboninnhold 16.4%
JK28517-4 Håndstykke Svovelinnhold .0312%


Faktaarket ble generert 18.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse