English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1870 - 308 Ånstad
(Objekt Id: 7644)
(Sist oppdatert: 13.06.1997)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 515613 m. Nord: 7623390 m.
Lengdegrad: 15.3855160 Breddegrad: 68.7217910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Navn på prøvepunkt: BD Sor 1809
(Objekt Id: 38755 308,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 515583 m. Nord: 7623380 m.
Lengdegrad: 15.3847740 Breddegrad: 68.7217030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Samplepoint for sample BD Sor 1809

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BD Sor 1809 Fastfjell
Prøvetaker: Børre Davidsen
Kommentar: Graphite schist
Antall registrerte spesialanalyser = 3
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: BD Sor 1810
(Objekt Id: 38756 308,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 515613 m. Nord: 7623390 m.
Lengdegrad: 15.3855160 Breddegrad: 68.7217910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Samplepoint for sample BD Sor 1810

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BD Sor 1810 Fastfjell
Prøvetaker: Børre Davidsen
Kommentar: Graphite schist
Antall registrerte spesialanalyser = 3
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: BD Sor 1811
(Objekt Id: 38757 308,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 515606 m. Nord: 7623381 m.
Lengdegrad: 15.3853660 Breddegrad: 68.7217190
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Samplepoint for sample BD Sor 1811

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BD Sor 1811 Fastfjell
Prøvetaker: Børre Davidsen
Kommentar: Graphite schist, massive
Antall registrerte spesialanalyser = 3
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: VAE231-232
(Objekt Id: 38758 308,00,04)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 515614 m. Nord: 7623379 m.
Lengdegrad: 15.3855630 Breddegrad: 68.7216920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Samplepoint for sample VAE231 and VAE232

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
VAE231 Fastfjell
Prøvetaker: Ane Engvik
Kommentar: Graphite ore
Antall registrerte spesialanalyser = 3
VAE232 Fastfjell
Prøvetaker: Ane Engvik
Kommentar: Graphite ore
Antall registrerte spesialanalyser = 3
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 308 Ånstad

Spesial analyser
Prøvenr. Prøvetype Hva som er målt Resultat
BD Sor 1809 Fastfjell Svovelinnhold .02%
BD Sor 1809 Fastfjell Karboninnhold 39.2%
BD Sor 1809 Fastfjell Totalt organisk karbon 39.3%
BD Sor 1810 Fastfjell Svovelinnhold .03%
BD Sor 1810 Fastfjell Karboninnhold 40.6%
BD Sor 1810 Fastfjell Totalt organisk karbon 40.6%
BD Sor 1811 Fastfjell Svovelinnhold .02%
BD Sor 1811 Fastfjell Karboninnhold 37.6%
BD Sor 1811 Fastfjell Totalt organisk karbon 37.4%
VAE231 Fastfjell Svovelinnhold .05%
VAE231 Fastfjell Karboninnhold 31.6%
VAE231 Fastfjell Totalt organisk karbon 32.2%
VAE232 Fastfjell Svovelinnhold .03%
VAE232 Fastfjell Karboninnhold 35.1%
VAE232 Fastfjell Totalt organisk karbon 35.6%


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse