Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Deposit 1870 - 310 Koven
(Object Id: 7646)
(Last updated: 19.12.2017)
Belongs to the Province: Jennestad grafittfelter

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 510030 m. North: 7624902 m.
Longitude: 15.2478370 Latitude: 68.7356130
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite

Importance
Raw material meaning: Regional Importance (reg. 26.04.2017)
Historical: Yes , (Confirmed 20.feb.2001 by Havard Gautneb)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger rett nord for Kovenvatnet. I dag sees tallrike mindre røsk. Dette var et områdene der det ble utført røsking under driftsperioden ved Jennestad grafittverkverk, og på dette sted ble det i hovedsak utført dagbruddsdrift. Området er i dag svart overgrodd medn tallrike røsk er fremdeles synlig. Gautneb& Tveten (1992) har et detaljkart som viser plasseringen av de forskjellige røsk. Grafitten er stedvis meget grovkrystallinsk og med gode gehalter. I 2012-2013 utførte selskapet Norwegian graphite bakkegeofysikk og oppboring på en del nypåviste grafittsoner i dette området. Kombinert med Golia, Lamarkvannet, Græva og Lille Hornvann, er det påvist reserver på 3.8 Mt med 9% karbon

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gautneb, Håvard; Tveten, Einar , 1992
Grafittundersøkelser og geologisk kartlegging på Langøya, Sortland kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.155;78 pages
Abstract:
Rapporten omhandler NGUs grafittundersøkelser og geologiske kartlegging som har vært utført i tilknyttning til grafittforekomstene ved Jennestad. Undersøkelsene har resultert i en betydelig utvidelse av området for potensi- elle grafittforekomster. I Jennestad - Vikeid området har det blitt utført røsking og prøvetaking av grafittskifer på ca. 20 lokaliteter. De geologiske forhold og grafittens kvalitet rapporteres. Det har blitt boret 7 hull, til- sammen ca. 250 m. Det har blitt funnet flere lokaliteter med grov flakig grafitt med gehalter opptil 40 %. Grafittskiferen er assosiert med pyroksen- gneis, amfibolitt og dolomitt. Opptreden av grafittskifer synes sterkt domi- nert av strukturgeologiske forhold.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
hg10-15 Channel
Sampler: Håvard Gautneb
Comment: Sample from trench coordinates: East: 510277 North: 7625132 content of graphitic carbon: 12.7%
No. of registrated special analyses = 1
hg9-15 Channel
Sampler: Håvard Gautneb
Comment: Sample from trench coordinates: East: 510277 North: 7625132 content of graphitic carbon: 13.3%
No. of registrated special analyses = 1
9139 Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer fra et 50m langt opent røsk
No. of registrated special analyses = 1
9147 Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer fra østre Kovannet røsk
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 1
(Object Id: 23158 310,00,01)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 510079 m. North: 7625022 m.
Longitude: 15.2490360 Latitude: 68.7366920
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HG3-12 Dump
Sampler: Håvard Gautneb
Comment: Weathered but coarse flake graphite schist. Carbon content = 23.02%
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 2
(Object Id: 23159 310,00,02)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 510084 m. North: 7625026 m.
Longitude: 15.2491600 Latitude: 68.7367190
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HG4-12 Dump
Sampler: Håvard Gautneb
Comment: Weathered but coarse flake graphite schist. Carbon content = 18.89%
No. of registrated special analyses = 1
JW12-4 Dump
Sampler: Jan Egil Wanvik
Comment: Weathered but coarse flake graphite schist. Carbon content = 21.14%
No. of registrated special analyses = 1
JW12-5 Dump
Sampler: Jan Egil Wanvik
Comment: Weathered but coarse flake graphite schist. Carbon content = 24.03%
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: hg16-16
(Object Id: 33856 310,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 510038 m. North: 7624972 m.
Longitude: 15.2480420 Latitude: 68.7362450
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
hg16-16 Bedrock
Sampler: Håvard Gautneb/...Stored: Løkken 200g
Comment: Medium grade graphite schits, NGU lab sample nr. 140116
No. of registrated special analyses = 2
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: hg17-16
(Object Id: 33864 310,01,03)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 510038 m. North: 7624972 m.
Longitude: 15.2480420 Latitude: 68.7362450
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
hg17-16 Bedrock
Sampler: Håvard Gautneb/...Stored: Løkken 200g
Comment: Medium grade graphite schits, NGU lab sample nr. 140117
No. of registrated special analyses = 2
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1870 - 310 Koven

Special analyses
Sample No. Sample Type What is measured Result
hg10-15 Channel Total carbon (TC) 12.7%
hg16-16 Bedrock Content of sulfur .09%
hg16-16 Bedrock Total carbon (TC) .85%
hg17-16 Bedrock Total carbon (TC) 2.37%
hg17-16 Bedrock Content of sulfur .06%
HG3-12 Dump Total carbon (TC) 23%
HG4-12 Dump Total carbon (TC) 18,9%
hg9-15 Channel Total carbon (TC) 13.3%
JW12-4 Dump Total carbon (TC) 21,1%
JW12-5 Dump Total carbon (TC) 24%
9139 Bedrock Total carbon (TC) 9.16%
9147 Bedrock Total carbon (TC) 23.13%


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway