English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Prospekt 1870 - 311 Vedåsen
(Objekt Id: 7649)
(Sist oppdatert: 29.08.2022)
Tilhører provinsen: Jennestad grafittfelter

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 510780 m. Nord: 7628254 m.
Lengdegrad: 15.2667150 Breddegrad: 68.7656510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 20.feb.2001 av Havard Gautneb)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Denne forekomsten ugjør et belte av mindre grafittmineraliseringer som ligger fra Vikeidet og i nordøstlig retning mot Storelvbukta. I 1988 påviste NGU en rekke helikopter EM-anomalier i dette området. I 1990 ble det utført røsking flere steder i myrene ved Bjørnåsen og Vedåsen. Grafittmineraliseringene er små og gehaltene som regel under 15 % C. Alle røskene ble gravd igjen rett etter prøvetaking, Mineraliseringene i denne forekomsten kan ikke besøkes idag. Helikopter geofysikk innsamlet i 2013 viser en EM anomali som er meget kraftig og det er mulighet for at denne forekomsten er større en tidligere antatt. Rapportene i refereransene gir detaljerte geofysiske målinger og kart Koordinatene til prøvepunkter samlet inn før 1996 kan ha dårlig presisjon. Tonnasje estimater indikerer ressurser på over 20 mill tonn.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
90-19 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 90/1
Antall registrerte spesialanalyser = 1
90-20 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 90/1
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Loc 90/2
(Objekt Id: 8955 311,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 509822 m. Nord: 7627992 m.
Lengdegrad: 15.2429800 Breddegrad: 68.7633330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
This is the locality of one of several trenches where graphite schist were found the trench is filled back and not visible. See Gautneb & Tveten 1992 for details.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
90-2A Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra røsk 90/2
Antall registrerte spesialanalyser = 2
90-2B Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra røsk 90/2
Antall registrerte spesialanalyser = 1
90-2C Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra røsk 90/2
Antall registrerte spesialanalyser = 1
90-3A Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra røsk 90/2
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Loc 90/3
(Objekt Id: 8956 311,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 510056 m. Nord: 7627579 m.
Lengdegrad: 15.2487380 Breddegrad: 68.7596220
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
This is the locality of one of several trenches where graphite schist were found the trench is filled back and not visible. See Gautneb & Tveten 1992 for details.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
90-3C Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra røsk 90/3
Antall registrerte spesialanalyser = 1
90-5A Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra røsk 90/3
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Loc 90/5
(Objekt Id: 8957 311,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 508978 m. Nord: 7628032 m.
Lengdegrad: 15.2221060 Breddegrad: 68.7637220
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
This is the locality of one of several trenches where graphite schist were found the trench is filled back and not visible. See Gautneb & Tveten 1992 for details.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
90-5B Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra røsk 90/5
Antall registrerte spesialanalyser = 1
90-5C Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra røsk 90/5
Antall registrerte spesialanalyser = 1
90-7 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra røsk 90/5
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Loc 90/6
(Objekt Id: 8958 311,00,04)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 508772 m. Nord: 7627751 m.
Lengdegrad: 15.2169880 Breddegrad: 68.7612050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
This is the locality of one of several trenches where graphite schist were found the trench is filled back and not visible. See Gautneb & Tveten 1992 for details.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
90-15A Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer, malmens utgående røsk 90/6
Antall registrerte spesialanalyser = 1
90-15B Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer, malmens utgående røsk 90/6
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Loc 90/1
(Objekt Id: 8959 311,00,05)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 511097 m. Nord: 7628479 m.
Lengdegrad: 15.2745910 Breddegrad: 68.7676500
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
This is the locality of one of several trenches where graphite schist were found the trench is filled back and not visible. See Gautneb & Tveten 1992 for details.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
90-17A Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: G rafitt skifer
Antall registrerte spesialanalyser = 1
90-17B Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra en mindre mineralisering 1 km øst for Lille Hornvann
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Loc 90/4
(Objekt Id: 24488 311,00,06)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 510764 m. Nord: 7628254 m.
Lengdegrad: 15.2663070 Breddegrad: 68.7656520
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
På denne lokaliteten ble det funnet en 75 cm tykk kompakt grafittskifer, Karboninnhold er 9,4%

Navn på prøvepunkt: hg15-16
(Objekt Id: 33934 311,00,07)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 510984 m. Nord: 7628556 m.
Lengdegrad: 15.2717830 Breddegrad: 68.7683520
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg15-16 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Loose boulder weathered graphite schist, NGU lab sample nr. 140115
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: JK5617-4
(Objekt Id: 36379 311,00,08)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 510988 m. Nord: 7628559 m.
Lengdegrad: 15.2718820 Breddegrad: 68.7683700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JK5617-4 Håndstykke
Prøvetaker: Janja Knezevic
Kommentar: weatheared supracrustal maf-fel gnesi with graphite schist
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: BD Sor 1815
(Objekt Id: 38764 311,00,09)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 509551 m. Nord: 7627830 m.
Lengdegrad: 15.2362810 Breddegrad: 68.7618940
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Sample point for sample BD Sor 1815

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BD Sor 1815 Fastfjell
Prøvetaker: Børre Davidsen
Kommentar: Grafittskifer, thinly laminated
Antall registrerte spesialanalyser = 3
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: BD Sor 1816
(Objekt Id: 38765 311,00,10)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 509538 m. Nord: 7627835 m.
Lengdegrad: 15.2359600 Breddegrad: 68.7619390
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Sample point for sample BD Sor 1816

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BD Sor 1816 Fastfjell
Prøvetaker: Børre Davidsen
Kommentar: Grafittskifer, thinly laminated
Antall registrerte spesialanalyser = 3
BD Sor 1816b Fastfjell
Prøvetaker: Børre Davidsen
Kommentar: Blue clay
Antall registrerte spesialanalyser = 3
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: BD Sor 1816b
(Objekt Id: 38766 311,00,11)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 509545 m. Nord: 7627787 m.
Lengdegrad: 15.2361040 Breddegrad: 68.7615000
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Sample point for sample BD Sor 1816b

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BD Sor 1817 Fastfjell
Prøvetaker: Børre Davidsen
Kommentar: Blue clay
Antall registrerte spesialanalyser = 3
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: BD Sor 1819
(Objekt Id: 38767 311,00,12)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 509615 m. Nord: 7627738 m.
Lengdegrad: 15.2378310 Breddegrad: 68.7610580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Sample point for sample BD Sor 1819

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BD Sor 1819 Fastfjell
Prøvetaker: Børre Davidsen
Kommentar: Grafittskifer, thinly laminated
Antall registrerte spesialanalyser = 3
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: BD Sor 1820
(Objekt Id: 38768 311,00,13)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 509625 m. Nord: 7627734 m.
Lengdegrad: 15.2380780 Breddegrad: 68.7610220
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Sample point for sample BD Sor 1820

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BD Sor 1820 Fastfjell
Prøvetaker: Børre Davidsen
Kommentar: Grafittskifer, thinly laminated
Antall registrerte spesialanalyser = 3
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 311 Vedåsen

Spesial analyser
Prøvenr. Prøvetype Hva som er målt Resultat
BD Sor 1815 Fastfjell Karboninnhold 12.1%
BD Sor 1815 Fastfjell Svovelinnhold .01%
BD Sor 1815 Fastfjell Totalt organisk karbon 12.1%
BD Sor 1816 Fastfjell Svovelinnhold .18%
BD Sor 1816 Fastfjell Karboninnhold 10.1%
BD Sor 1816 Fastfjell Totalt organisk karbon 10.1%
BD Sor 1816b Fastfjell Karboninnhold 4.87%
BD Sor 1816b Fastfjell Svovelinnhold .24%
BD Sor 1816b Fastfjell Totalt organisk karbon 4.88%
BD Sor 1817 Fastfjell Totalt organisk karbon .44%
BD Sor 1817 Fastfjell Svovelinnhold .03%
BD Sor 1817 Fastfjell Karboninnhold .47%
BD Sor 1819 Fastfjell Svovelinnhold 4.33%
BD Sor 1819 Fastfjell Karboninnhold 15.5%
BD Sor 1819 Fastfjell Totalt organisk karbon 15.5%
BD Sor 1820 Fastfjell Karboninnhold 13.8%
BD Sor 1820 Fastfjell Svovelinnhold .01%
BD Sor 1820 Fastfjell Totalt organisk karbon 13.7%
hg15-16 Fastfjell Svovelinnhold .03%
hg15-16 Fastfjell Karboninnhold 11.5%
JK5617-4 Håndstykke Svovelinnhold .129%
JK5617-4 Håndstykke Karboninnhold 21.7%
90-15A Fastfjell Karboninnhold 8.25%
90-15B Fastfjell Karboninnhold 13.88%
90-17A Fastfjell Karboninnhold 16.66%
90-17B Fastfjell Karboninnhold 5.19%
90-19 Fastfjell Karboninnhold 5.15%
90-2A Fastfjell Karboninnhold 10.63%
90-2A Fastfjell Karboninnhold 10.63%
90-2B Fastfjell Karboninnhold 20.2%
90-2C Fastfjell Karboninnhold 18.72%
90-20 Fastfjell Karboninnhold 14.61%
90-3A Fastfjell Karboninnhold 13.18%
90-3C Fastfjell Karboninnhold 9.4%
90-5A Fastfjell Karboninnhold 1.36%
90-5B Fastfjell Karboninnhold 9.43%
90-5C Fastfjell Karboninnhold 6.94%
90-7 Fastfjell Karboninnhold 7.48%


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse