English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1822 - 308 Leland
(Objekt Id: 7656)
(Sist oppdatert: 07.07.2004)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Leirfjord (1822)
Kart 1:50000: Nesna (1827-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 406332 m. Nord: 7328498 m.
Lengdegrad: 12.9308180 Breddegrad: 66.0631770
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 05.12.2000

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1972 - 1972 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
1972 - 1972 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (50-90%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Dolomitt Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Lokaliteten tilhører en mektig kalksteinsformasjon som følger nordsiden av Leirfjorden fra Leland i øst til Lenes i vest. Sonen er vurdert på flere steder på denne strekningen. Kalksteinen er i hovedsak middels- til finkornet. Den er splittet opp av uregelmessige tynne sjikt hvor kalksteinen er anriket på glimmer, kvarts og noe feltspat. Disse sjiktene kommer tydelig fram på vitrede flater hor disse står opp som "rygger" og gir bergarten en riflet overflate. Innenfor formasjonen opptrer alle overganger mellom uren kalkstein og kalkholdig glimmerskifer. På de blotningene som ble vurdert var kalksteinen til dels betydelig forurenset av uregelmessige årer og kropper av sekundær kvarts. Spetter av svovelkis var også fremtredende på de besøkte blotningene. Formasjonen ble prøvetatt ved idrettsplassen på Leland (5 prøver). Ref: Øvereng 1972: NGU-rapp. 1118/9.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 1973
Kalkstein- og dolomittundersøkelser i Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1118/9;73 sider
Abstrakt:
Rapporten er sammensatt av åtte delrapporter og gir en samlet oversikt over de kalkstein- og dolomittundersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1972. De fleste forekomstene har ingen økonomisk verdi. Det er tynne kalksteinsoner med innblanding av kvarts, gneis og amfibolitt. Følgende forekomster kan være interessante og anbefales videre undersøkt: Noen mindre kalksoner ved Tvervik (Beiarn). Dolomittforekomst ved Larsos (Beiarn). Et mindre område ved Åsåsen (Lurøy) virker interessant. I Helfjeld- bygden (Vefsn) kan videre undersøkelser motiveres. Dolomittpartier i en kalksteinsone ved Lysnehammeren (Skjerstad) bør undersøkes videre. Ved Tovåsen (Leirfjord) ligger den mest interessante kalksteinforekomsten. Den anbefales undersøkt videre. I Granåsen (Vefsn) ligger den mest interessante dolomittforekomsten. Det er en mektig dolomittsone som anbefales undersøkt videre.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0357.01 Fastfjell
Kommentar: Ø 72-27, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0357.02 Fastfjell
Kommentar: Ø 72-28, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0357.03 Fastfjell
Kommentar: Ø 72-29, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0357.04 Fastfjell
Kommentar: Ø 72-31, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0357.05 Fastfjell
Kommentar: Ø 72-32, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1822 - 308 Leland

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0357.01 Fastfjell 45.57% 1.81% 8.28% 76.84% 14.88%
NO0357.02 Fastfjell 44.30% 1.01% 4.62% 76.56% 18.82%
NO0357.03 Fastfjell 47.67% 3.02% 13.81% 77.58% 8.60%
NO0357.04 Fastfjell 48.51% 1.71% 7.82% 82.33% 9.84%
NO0357.05 Fastfjell 35.47% 1.31% 5.99% 60.05% 33.95%


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse