English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1824 - 317 Hellfjellbygda
(Objekt Id: 7659)
(Sist oppdatert: 12.07.2004)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 424015 m. Nord: 7312577 m.
Lengdegrad: 13.3305690 Breddegrad: 65.9251450
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 06.12.2000

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1972 - 1972 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
1972 - 1972 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>90%)
Dolomitt Underordnet mineral (1-10%)
Glimmer Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Feltspat Aksessorisk mineral (<1%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Området er sterkt overdekket, og undersøkelsene er stort sett bare foretatt i veiskjæringer. Kalksteinen er middels til finkornet og lys grå av farge og utpreget benket. I partier er den gjennomsatt av uregelmessige slirer/årer anriket på grafitt. Mektigheten på de ulike kalksteinssonene ansløs til å ligge i intervallet 30 - 50 m.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 1973
Kalkstein- og dolomittundersøkelser i Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1118/9;73 sider
Abstrakt:
Rapporten er sammensatt av åtte delrapporter og gir en samlet oversikt over de kalkstein- og dolomittundersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1972. De fleste forekomstene har ingen økonomisk verdi. Det er tynne kalksteinsoner med innblanding av kvarts, gneis og amfibolitt. Følgende forekomster kan være interessante og anbefales videre undersøkt: Noen mindre kalksoner ved Tvervik (Beiarn). Dolomittforekomst ved Larsos (Beiarn). Et mindre område ved Åsåsen (Lurøy) virker interessant. I Helfjeld- bygden (Vefsn) kan videre undersøkelser motiveres. Dolomittpartier i en kalksteinsone ved Lysnehammeren (Skjerstad) bør undersøkes videre. Ved Tovåsen (Leirfjord) ligger den mest interessante kalksteinforekomsten. Den anbefales undersøkt videre. I Granåsen (Vefsn) ligger den mest interessante dolomittforekomsten. Det er en mektig dolomittsone som anbefales undersøkt videre.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0360.01 Fastfjell
Kommentar: OF72-580, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0360.02 Fastfjell
Kommentar: OF72-581, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0360.03 Fastfjell
Kommentar: OF72-582, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0360.04 Fastfjell
Kommentar: OF72-583, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0360.05 Fastfjell
Kommentar: OF72-584, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0360.06 Fastfjell
Kommentar: OF72-586, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0360.07 Fastfjell
Kommentar: OF72-587, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0360.08 Fastfjell
Kommentar: OF72-588, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0360.09 Fastfjell
Kommentar: OF72-589, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0360.10 Fastfjell
Kommentar: OF72-590, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0360.11 Fastfjell
Kommentar: OF72-591, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: amr14_10
(Objekt Id: 22286 317,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 424160 m. Nord: 7312502 m.
Lengdegrad: 13.3338090 Breddegrad: 65.9245130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
AMR14_10B Fastfjell
Prøvetaker: Agnes Raanes
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske uren med et SiO2 innhold på 8.03% og et MgO innhold på 1.11%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: amr15_10
(Objekt Id: 22287 317,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 424115 m. Nord: 7312533 m.
Lengdegrad: 13.3327820 Breddegrad: 65.9247800
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
AMR15_10 Fastfjell
Prøvetaker: Agnes Raanes
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske uren med et SiO2 innhold på 13.3% og et MgO innhold på 1.29%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 317 Hellfjellbygda

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0360.01 Fastfjell 54.96% .40% 1.83% 97.10% 1.07%
NO0360.02 Fastfjell 53.98% 1.11% 5.08% 93.59% 1.34%
NO0360.03 Fastfjell 54.54% .89% 4.07% 95.13% .80%
NO0360.04 Fastfjell 53.42% 1.41% 6.45% 91.84% 1.71%
NO0360.05 Fastfjell 53.00% 1.71% 7.82% 90.35% 1.83%
NO0360.06 Fastfjell 52.86% 2.12% 9.70% 89.08% 1.22%
NO0360.07 Fastfjell 53.14% 1.51% 6.91% 91.09% 2.00%
NO0360.08 Fastfjell 53.42% 1.21% 5.53% 92.34% 2.13%
NO0360.09 Fastfjell 53.42% 1.31% 5.99% 92.09% 1.92%
NO0360.10 Fastfjell 51.87% 1.41% 6.45% 89.08% 4.47%
NO0360.11 Fastfjell 52.72% 2.42% 11.07% 88.09% .85%

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* As* Cd*
AMR14_10B Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4 .0
AMR15_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4 .0
------------------
Prøvenr. Ba* Mo* V* Cr* Mn* Fe% Sr* Y* Zr*
AMR14_10B -2 -2.00 8 0 80 .18 1290.0 4.0 -4
AMR15_10 2 -2.00 7 1 123 .31 1440.0 4.0 -4
------------------
Prøvenr. La* Ce* B* Li* Be* Na* Mg* Al* Si*
AMR14_10B 4.00 11.00 -20 1 0 -400 4310 152 -500
AMR15_10 3.00 6.00 -20 -1 0 -400 2120 920 1120
------------------
Prøvenr. P* K * Ca* Sc* Ti*
AMR14_10B 102 -200 ###### 2.00 7
AMR15_10 212 -200 ###### 1.00 5

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
AMR14_10B Fastfjell 8.03 2.02 0.07 0.72 0.02 1.11 48.50
AMR15_10 Fastfjell 13.30 3.08 0.14 1.57 -0.01 1.29 43.50
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
AMR14_10B 0.66 0.01 0.02 38.80 100.00
AMR15_10 0.22 0.72 0.02 34.70 99.00


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse