English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1839 - 305 Beiarn
(Objekt Id: 7662)
(Sist oppdatert: 30.03.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 480233 m. Nord: 7437196 m.
Lengdegrad: 14.5457020 Breddegrad: 67.0515280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 16.02.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1972 - 1972 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
1972 - 1972 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Datering: 597 (-608\+) million år Metode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sokumfjell gruppen Formasjon:

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Melezhik, V. A.; Gorokhov, I. M.; Gjelle, S.; Fallick, A. E.; Øvereng, O.; Sørdal, T.; Gautneb, H. , 1999
Carbonate rocks of the Tverrvika area, Beiarn: potential for white calcite marbles, chemistry, isotope geochemistry and age.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.032;58 s. sider
Abstrakt:
Marbles at Beiarn are a part of the Sokumfjell Group belonging to the Beiarn Nappe Complex in the Uppermost Allochthon of the Nordland Caledonides. The Sokumfjell Group marbles have been subjected to several phases of deformation culminating with amphibolite facies metamorphism. The 1:5,000 mapping of ca. 1000 m-thick carbonate sequence reveals four different lithofacies of calcite marbles and one composed of diagenetically formed dolomite marble. The calcite marbles exhibit, througout, different scale rhythmic bedding and textural grading indicating that carbonate material was redeposited by pelagic turbidite system. Both proximal and distal facies have been identified. (forkortet)

Øvereng, Odd , 1973
Kalkstein- og dolomittundersøkelser i Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1118/9;73 sider
Abstrakt:
Rapporten er sammensatt av åtte delrapporter og gir en samlet oversikt over de kalkstein- og dolomittundersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1972. De fleste forekomstene har ingen økonomisk verdi. Det er tynne kalksteinsoner med innblanding av kvarts, gneis og amfibolitt. Følgende forekomster kan være interessante og anbefales videre undersøkt: Noen mindre kalksoner ved Tvervik (Beiarn). Dolomittforekomst ved Larsos (Beiarn). Et mindre område ved Åsåsen (Lurøy) virker interessant. I Helfjeld- bygden (Vefsn) kan videre undersøkelser motiveres. Dolomittpartier i en kalksteinsone ved Lysnehammeren (Skjerstad) bør undersøkes videre. Ved Tovåsen (Leirfjord) ligger den mest interessante kalksteinforekomsten. Den anbefales undersøkt videre. I Granåsen (Vefsn) ligger den mest interessante dolomittforekomsten. Det er en mektig dolomittsone som anbefales undersøkt videre.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0363.01 Fastfjell
Kommentar: Ø 72 - 260, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0363.02 Fastfjell
Kommentar: Ø 72 - 261, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0363.03 Fastfjell
Kommentar: Ø 72 - 262, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0363.04 Fastfjell
Kommentar: Ø 72 - 263, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0363.05 Fastfjell
Kommentar: Ø 72 - 264, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0363.06 Fastfjell
Kommentar: Ø 72 - 267, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0363.07 Fastfjell
Kommentar: Ø 72 - 268, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0363.08 Fastfjell
Kommentar: Ø 72 - 269, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0363.09 Fastfjell
Kommentar: Ø 72 - 270, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0363.10 Fastfjell
Kommentar: Ø 72 - 271, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0363.11 Fastfjell
Kommentar: Ø 72 - 272, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0363.12 Fastfjell
Kommentar: Ø 72 - 273, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1839 - 305 Beiarn

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0363.01 Fastfjell 49.07% 1.21% 5.53% 84.58% 9.89%
NO0363.02 Fastfjell 40.80% 1.51% 6.91% 69.07% 24.02%
NO0363.03 Fastfjell 47.39% .10% .46% 84.33% 15.21%
NO0363.04 Fastfjell 51.17% .60% 2.74% 89.84% 7.42%
NO0363.05 Fastfjell 36.87% .30% 1.37% 65.06% 33.57%
NO0363.06 Fastfjell 40.66% 1.81% 8.28% 68.08% 23.65%
NO0363.07 Fastfjell 29.92% 21.83% 99.85% -.79% .94%
NO0363.08 Fastfjell 47.95% .50% 2.29% 84.34% 13.37%
NO0363.09 Fastfjell 39.45% 1.67% 7.64% 66.26% 26.10%
NO0363.10 Fastfjell 49.35% .81% 3.70% 86.07% 10.23%
NO0363.11 Fastfjell 43.74% .71% 3.25% 76.30% 20.45%
NO0363.12 Fastfjell 47.39% .71% 3.25% 82.82% 13.93%


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse