English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1848 - 314 Vallevatnet
(Objekt Id: 7675)
(Sist oppdatert: 07.07.2004)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Steigen (1848)
Kart 1:50000: Kjerringøy (2030-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 504833 m. Nord: 7512396 m.
Lengdegrad: 15.1142720 Breddegrad: 67.7266790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Marmorforekomsten ligger inne i Vallefjellet øst for Vallevatnet. Forekomsten ligger ca. 250 m.o.h. og det er ikke vei fram til forekomsten. Her ligger et NØ- gående drag av kalkspatmarmor med steilt fall mot NV. Mot ligg grenser kalkspatmarmoren til en sone med dolomittmarmor. Marmorsonene er omgitt av glimmerskifer. Kalkspatmarmoren har en grå-blå farge. Forekomsten er vurdert til å være uten kommersiell interesse.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse