English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1848 - 315 Svartfjell
(Objekt Id: 7676)
(Sist oppdatert: 07.07.2004)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Steigen (1848)
Kart 1:50000: Nordfold (2130-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 521733 m. Nord: 7536196 m.
Lengdegrad: 15.5185220 Breddegrad: 67.9393760
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 06.12.2000

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Dolomitt
Kvarts
Glimmer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger ved gårdene ved Svartfjell på sydsiden av Sagfjorden 6 - 7 km øst for Dyping. Dolomittsonen oppgis å ha en mektighet på 8 - 10 m. Sonen stryker sydvest med svakt fall mot sydøst. På et sted på dolomittsonen var det anlagt et lite marmorbrudd hvor stenhugger Lynum, Skagestad i Steigen hadde brutt ut en del marmor omkring 1915. Den utbrutte steinen ble benyttet til gravsteiner. Dolomitten oppgis å være forurenset av glimmerlag og skjemmende kvartsinneslutninger.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wennberg, Johan , 1965
Rapport over dolomittforekomst ved Svartfjell i Steigen kommune i Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5903;1 sider
Abstrakt:
Like ved gårdene ved Svartfjell og få meter fra strandkanten opptrer det en dolomittforekomst med SV-lig strøk. Fallet var svakt mot SØ. Her kunne man se et dolomittlag med mektighet på 8-10 m. Laget kunne følges ca. 1 km etter strøket. På ett sted i dette dolomittlaget er det tidligere tatt ut stein til gravstøtter. Dessverre var dolomitten til dels uren. Det opptrådte en del glimmerlag, og til dels opptrådte det skjemmende kvartsinnleiringer. Det er for tiden ikke behov for videre undersøkelser av denne forekomsten.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse