English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1845 - 310 Eiterelva
(Objekt Id: 7677)
(Sist oppdatert: 09.06.2010)
Tilhører provinsen: Fauskeeidet-Saltdal provins

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 526633 m. Nord: 7476096 m.
Lengdegrad: 15.6210530 Breddegrad: 67.3999220
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 07.12.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fyllstoff 06.12.2000

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1963 - 1963 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
1963 - 1963 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Fauskedekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Dolomitt Hovedmineral (>90%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Glimmer Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dolomitten er best blottlagt i Eiterbekken. Dolomittbenken stryker parallelt Tørrfjordens lengderetning. Fallet er steilt. Mektigheten er minst 70 m. Hovedmineralet er dolomitt. I aksessoriske mengder er det påvist muskovitt og kvarts. I seks prøver varierer MgO-innholdet mellom 20.40 og 22.56 vekt %. Dolomittsonen er tegnet inn på Rekstads kart over Salta
Referanser
I NGU Rapport 2008.041 tilhører prøvepunktet "Buvik" denne forekomsten.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Korneliussen, Are ; Gautneb, Håvard ; Raaness, Agnes , 2008
Karakterisering av karbonatforekomster i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2008.041;93 s. sider
Abstrakt:
Karbonatforekomster er bergarter som har høyt innhold av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Slike bergarter har i mange tilfeller gjennomgått en kompleks geologisk utvikling, noe som har resultert i forekomster med stor spennvidde i karakteristika og egnethet for forskjellige anvendelser. Karbonatbergarter i form av forskjellige varianter av kalkstein, kalkspatmarmor, dolomitt og dolomittmarmor er karakteristiske bergartstyper i visse deler av Norge. Ressursgrunnlaget i Nordland er betydelig og en kan forvente at gruvedrift på karbonatforekomster, særlig kalkstein og kalkspatmarmor, vil få stor betydning også i framtiden. Til sammen er det drift på 22 karbonatforekomster i Norge, hvorav 6 i Nordland. Formålet med rapporten er å belyse nye muligheter som kan stimulere til ny aktivitet og verdiskaping. Arbeidet er utført i form av et sammenliknende kjemisk og mineralogisk studium av karbonatprøver fra ulike deler av fylket. Prøveutvalget omfatter både forekomster som er ansett som viktige i dagens situasjon og forekomster som hittil ikke har vært særlig påaktet. Et felleskrav for bruk av karbonater til industrielle formål er lavt innhold av jern både i bergart og mineraler. Langt flere forekomster enn forventet inneholder kalkspat og/eller dolomitt med lavt jerninnhold. Det betyr at det ved oppredning kan være mulig å produsere kalk av høy kvalitet fra eventuelle "nye" forekomster som tidligere ikke har vært ansett som interessante til industrielle formål. Ut fra de data som foreligger er de mest interessante regionene for kalkspatmarmor i Nordland (1) Ytre Helgeland inkl. Brønnøyområdet hvor Brønnøy Kalk har drift på Akselbergforekomsten og (2) Ofoten/Evenes-regionen som strekker seg inn i Sør-Troms (også kalt Ofoten - Sør-Troms regionen). Disse regionene krever særskilt oppfølging i form av nye undersøkelser for å oppnå bedre oversikt over ressursgrunnlaget.

Hysingjord, Jens; Sverdrup, Thor L. , 1963
Befaring av Dolomitt- og Kvartsittfelt i Sørfold, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5552;7 sider
Abstrakt:
Blotninger av dolomitt ble funnet i Eiterbekken. Strøkretningen er loddrett Eiterbekkens retning og parallell Tørrfjordens retning. Fallet er steilt. Mektigheten er minst 70 m. Hovedmineral er dolomitt. Små mengder muskositt og kvarts er tilstede. I seks prøver varierer MgO innholdet mellom 20,40 % og 22,56 %. Dolomitten er inntegnet på Rekstads kart over Salta. Syd for dolomitten ble det funnet en kvartsittbenk. Mektighet 15 m. I fem prøver varierer SiO2 innholdet mellom 97,74 % og 98,95 %.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL05 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: dolomitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
IL06 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: dolomitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0378.01 Fastfjell
Kommentar: Pr.1, Overflateprøver
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0378.02 Fastfjell
Kommentar: Pr.2, Overflateprøver
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0378.03 Fastfjell
Kommentar: Pr.3, Overflateprøver
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0378.04 Fastfjell
Kommentar: Pr.4, Overflateprøver
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0378.05 Fastfjell
Kommentar: Pr.5, Overflateprøver
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0378.06 Fastfjell
Kommentar: Pr.6, Overflateprøver
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1845 - 310 Eiterelva

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0378.01 Fastfjell 30.47% 21.11% 96.56% 1.98% 1.47%
NO0378.02 Fastfjell 30.59% 20.98% 95.96% 2.52% 1.52%
NO0378.03 Fastfjell 30.81% 20.58% 94.13% 3.90% 1.97%
NO0378.04 Fastfjell 30.36% 20.40% 93.31% 3.54% 3.15%
NO0378.05 Fastfjell 30.70% 22.56% 103.19% -1.21% -1.98%
NO0378.06 Fastfjell 30.53% 21.21% 97.01% 1.84% 1.15%

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* As*
IL05 Håndstykke -2 28 -3 -4 -2 -10.0 -10
IL06 Håndstykke -2 77 4 -4 -2 -10.0 -10
------------------
Prøvenr. Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi* Se* Ga* Ge*
IL05 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 2.30 -1.00 -1.00
IL06 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 2.20 -1.00 -1.00
------------------
Prøvenr. V* Cr* Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr*
IL05 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 3.3 55.0 1.1 3
IL06 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 1.7 61.4 -1.0 -1
------------------
Prøvenr. Nb* Ta* Cs* La* Ce* Nd* Sm* Yb* Sc*
IL05 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL06 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
------------------
Prøvenr. Te* Hf* Hg* Tl*
IL05 -10.00 -5.00 -4 -5
IL06 -10.00 -5.00 -4 5

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
IL05 Håndstykke 1.85 0.40 0.02 0.15 0.01 22.11 30.46
IL06 Håndstykke 0.43 0.11 0.01 0.12 0.01 22.22 30.83
NO0378.01 Fastfjell 0.20 0.40
NO0378.02 Fastfjell 0.31 0.23
NO0378.03 Fastfjell 0.65 0.43
NO0378.04 Fastfjell 0.20 0.80
NO0378.05 Fastfjell 0.11 0.29
NO0378.06 Fastfjell 0.29 0.29
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
IL05 0.20 0.18 -0.01 55.00
IL06 -0.10 0.05 -0.01 54.00
NO0378.01 1.00
NO0378.02 1.00
NO0378.03 1.00
NO0378.04 1.00
NO0378.05 .00
NO0378.06 1.00


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse