English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1840 - 321 Øksengården
(Objekt Id: 7678)
(Sist oppdatert: 07.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 517030 m. Nord: 7447300 m.
Lengdegrad: 15.3928750 Breddegrad: 67.1423250
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 06.12.2000

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Geokjemi
Prøvetaking

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Fauskedekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (50-90%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Dolomitt Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Kalksteinen er her middelskornet, grå av farge og stedvis meget forurenset. Foliasjon N - S med fall 15° Ø. Området mellom Dverset og Øksengården tilhører begge de samme stratigrafiske nivåene i den mektige karbonatformasjonen langs vestsiden av Saltenfjorden og strekker seg videre oppover i Saltdalen. Dette er en meget innhomogen karbonatformasjon som er dominert av ulike typer kalkstein splittet opp av en rekke tynne soner med dolomittmarmor. I formasjonen opptrer flere nivåer med kalkspatmarmor av Leivset - typen. Videre i formasjonen er partier gjennomvevet av uregelmessige årer, liser og kropper av sekundær kvarts. Som oftest avgir den en sterk lukt ved slag.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1967
Norges kalksteins- og kvartsforekomster.
;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0379.01 Håndstykke
Kommentar: Pr.1, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0379.02 Håndstykke
Kommentar: Pr.2, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0379.03 Håndstykke
Kommentar: Pr.3, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0379.04 Håndstykke
Kommentar: Pr.4, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0379.05 Håndstykke
Kommentar: Pr.5, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse