English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1839 - 306 Nordland
(Objekt Id: 7681)
(Sist oppdatert: 07.06.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 481233 m. Nord: 7439896 m.
Lengdegrad: 14.5682540 Breddegrad: 67.0758100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 07.12.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 04.12.2000

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1986 - 1986 Prøvetaking Selskap/Institusjon:Norwegian Talc A/S
1986 - 1986 Kjerneboring Selskap/Institusjon:Norwegian Talc A/S
1986 - 1986 Geokjemi Selskap/Institusjon:Norwegian Talc A/S

Mineralisering
Genese: Regionalmetamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: 250 / 50 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Dolomitt Hovedmineral (>90%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)
Tremolitt Aksessorisk mineral (<1%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Foliasjon Strøk/Fall :50 / 30

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten tilhører en ca. 1 km lang dolomittsone som er merket av på det geologiske kartbladet Saltstaumen i målestokk 1:50.000 På det bredeste (nede ved sjøen) er dolomittsonen ca. 200 m. Fra sjøen svinger sonen NØ-over og kiler ut etter ca. 1 km. Den mest fremtredende forurensningen er gjennomsettende årer / ganger av granitt som har en tykkelse som varierer fra noen få desimeter opp til et par meter. Kvarts og tremolitt er de vanligste forurensende mineraler. Det er påvist svovelkis flere steder i dolomitten. Dolomitten er middels - til grovkornet. Fargen varierer fra hvit til grå med enkelte mørkere partier. Stedvis opptrer den også med en gulaktig brun farge. I 1986 ble det diamantboret ca. 157 m i forekomstem, fordelt på 9 hull i to profiler.
Beliggenhet
Forekomsten ligger helt ved sjøen ved en bygdevei fra Nordland gård til ei kai for båtanløp og varetransport 4 km lengre ute i fjorden ved Agnes. Det er ikke vei i bygda som er knyttet til vårt nasjonale veinett, verken til kystriksveien (Rv. 17) eller andre veier i Beiarn.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Korneliussen, Are ; Gautneb, Håvard ; Raaness, Agnes , 2008
Karakterisering av karbonatforekomster i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2008.041;93 s. sider
Abstrakt:
Karbonatforekomster er bergarter som har høyt innhold av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Slike bergarter har i mange tilfeller gjennomgått en kompleks geologisk utvikling, noe som har resultert i forekomster med stor spennvidde i karakteristika og egnethet for forskjellige anvendelser. Karbonatbergarter i form av forskjellige varianter av kalkstein, kalkspatmarmor, dolomitt og dolomittmarmor er karakteristiske bergartstyper i visse deler av Norge. Ressursgrunnlaget i Nordland er betydelig og en kan forvente at gruvedrift på karbonatforekomster, særlig kalkstein og kalkspatmarmor, vil få stor betydning også i framtiden. Til sammen er det drift på 22 karbonatforekomster i Norge, hvorav 6 i Nordland. Formålet med rapporten er å belyse nye muligheter som kan stimulere til ny aktivitet og verdiskaping. Arbeidet er utført i form av et sammenliknende kjemisk og mineralogisk studium av karbonatprøver fra ulike deler av fylket. Prøveutvalget omfatter både forekomster som er ansett som viktige i dagens situasjon og forekomster som hittil ikke har vært særlig påaktet. Et felleskrav for bruk av karbonater til industrielle formål er lavt innhold av jern både i bergart og mineraler. Langt flere forekomster enn forventet inneholder kalkspat og/eller dolomitt med lavt jerninnhold. Det betyr at det ved oppredning kan være mulig å produsere kalk av høy kvalitet fra eventuelle "nye" forekomster som tidligere ikke har vært ansett som interessante til industrielle formål. Ut fra de data som foreligger er de mest interessante regionene for kalkspatmarmor i Nordland (1) Ytre Helgeland inkl. Brønnøyområdet hvor Brønnøy Kalk har drift på Akselbergforekomsten og (2) Ofoten/Evenes-regionen som strekker seg inn i Sør-Troms (også kalt Ofoten - Sør-Troms regionen). Disse regionene krever særskilt oppfølging i form av nye undersøkelser for å oppnå bedre oversikt over ressursgrunnlaget.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL55 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: Prøven er en urein dolomitt , innsamlet langs kysten noen km mot sørøst i forhold til forekomstens koordinater
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
IL56 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: Prøven er en urein dolomitt , innsamlet langs kysten noen km mot sørøst i forhold til forekomstens koordinater
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
IL57 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: Prøven er en urein dolomitt , innsamlet langs kysten noen km mot sørøst i forhold til forekomstens koordinater
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0382.01 Fastfjell
Kommentar: Pr.1, Borkjerne
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0382.02 Fastfjell
Kommentar: Pr.2, Borkjerne
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0382.03 Fastfjell
Kommentar: Pr.3, Borkjerne
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0382.04 Fastfjell
Kommentar: Pr.4, Borkjerne
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0382.05 Fastfjell
Kommentar: Pr.5, Borkjerne
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0382.06 Fastfjell
Kommentar: Pr.6, Borkjerne
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0382.07 Fastfjell
Kommentar: Pr.7, Borkjerne
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0382.08 Fastfjell
Kommentar: Pr.8, Borkjerne
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0382.09 Fastfjell
Kommentar: Pr.9, Borkjerne
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0382.11 Fastfjell
Kommentar: Pr.11, Borkjerne
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL58
(Objekt Id: 18302 306,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 480951 m. Nord: 7439662 m.
Lengdegrad: 14.5617910 Breddegrad: 67.0736990
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL58 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: dolomitt
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL59
(Objekt Id: 18303 306,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 480914 m. Nord: 7439651 m.
Lengdegrad: 14.5609640 Breddegrad: 67.0735980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL59 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: dolomitt
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL60
(Objekt Id: 18304 306,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 480864 m. Nord: 7439659 m.
Lengdegrad: 14.5598130 Breddegrad: 67.0736580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL60 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: dolomitt
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1839 - 306 Nordland

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
IL58 Håndstykke 26.86% 19.56% 89.47% -.62% 11.15%
IL59 Håndstykke 19.87% 12.87% 58.87% 3.52% 37.61%
IL60 Håndstykke 26.86% 19.90% 91.02% -1.46% 10.44%
NO0382.01 Fastfjell 29.72% 18.90% 86.45% 6.13% 7.43%
NO0382.02 Fastfjell 29.16% 18.40% 84.16% 6.37% 9.47%
NO0382.03 Fastfjell 31.13% 20.77% 95.00% 4.00% 1.00%
NO0382.04 Fastfjell 30.29% 20.99% 96.01% 1.96% 2.04%
NO0382.05 Fastfjell 30.01% 20.41% 93.35% 2.90% 3.75%
NO0382.06 Fastfjell 30.85% 20.98% 95.96% 2.98% 1.06%
NO0382.07 Fastfjell 30.85% 20.88% 95.50% 3.23% 1.27%
NO0382.08 Fastfjell 30.85% 21.36% 97.70% 2.04% .27%
NO0382.09 Fastfjell 30.99% 19.60% 89.65% 6.66% 3.70%
NO0382.11 Fastfjell 30.85% 20.93% 95.73% 3.10% 1.16%

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* As*
IL55 Håndstykke -2 4 4 -4 -2 -10.0 11
IL56 Håndstykke -2 1 -3 -4 -2 -10.0 10
IL57 Håndstykke -2 3 3 -4 -2 -10.0 -10
IL58 Håndstykke -2 -1 3 -4 -2 -10.0 10
IL59 Håndstykke -2 2 -3 -4 -2 -10.0 -10
IL60 Håndstykke -2 -1 3 -4 -2 -10.0 -10
------------------
Prøvenr. Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi* Se* Ga* Ge*
IL55 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 5 -2.00 -1.00 -1.00
IL56 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 -2.00 -1.00 -1.00
IL57 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 2.20 -1.00 -1.00
IL58 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 5 2.50 -1.00 -1.00
IL59 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 -2.00 -1.00 -1.00
IL60 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 2.00 -1.00 -1.00
------------------
Prøvenr. V* Cr* Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr*
IL55 -5 4 -4.00 -2.00 -5 -1.0 62.8 -1.0 -1
IL56 -5 9 -4.00 -2.00 -5 -1.0 58.3 -1.0 -1
IL57 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 1.4 61.6 -1.0 1
IL58 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 -1.0 52.0 -1.0 -1
IL59 -5 7 -4.00 -2.00 -5 -1.0 60.0 -1.0 -1
IL60 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 -1.0 63.0 -1.0 -1
------------------
Prøvenr. Nb* Ta* Cs* La* Ce* Nd* Sm* Yb* Sc*
IL55 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL56 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL57 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL58 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL59 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL60 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
------------------
Prøvenr. Te* Hf* Hg* Tl*
IL55 -10.00 -5.00 -4 6
IL56 -10.00 -5.00 -4 7
IL57 -10.00 -5.00 -4 6
IL58 -10.00 -5.00 -4 6
IL59 -10.00 -5.00 -4 5
IL60 -10.00 -5.00 -4 6

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
IL55 Håndstykke 12.99 -0.01 -0.00 0.02 0.00 23.46 33.59
IL56 Håndstykke 12.22 -0.01 -0.00 0.04 0.00 22.91 33.31
IL57 Håndstykke 12.14 -0.01 -0.00 0.03 0.00 22.75 33.85
IL58 Håndstykke 0.51 -0.01 0.00 22.21 31.10
IL59 Håndstykke 19.02 0.03 0.00 20.97 29.87
IL60 Håndstykke 0.49 -0.01 0.00 22.46 31.06
NO0382.01 Fastfjell 0.08
NO0382.02 Fastfjell 0.06
NO0382.03 Fastfjell 0.11
NO0382.04 Fastfjell 0.11
NO0382.05 Fastfjell 0.18
NO0382.06 Fastfjell 0.50
NO0382.07 Fastfjell 0.17
NO0382.08 Fastfjell 0.04
NO0382.09 Fastfjell 0.11
NO0382.11 Fastfjell 0.08
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
IL55 -0.10 -0.00 0.06 70.00
IL56 -0.10 -0.00 0.05 68.00
IL57 -0.10 0.00 0.05 69.00
IL58 -0.10 0.00 0.02 54.00
IL59 -0.10 0.00 0.07 70.00
IL60 -0.10 0.00 0.03 54.00
NO0382.01 .00
NO0382.02 .00
NO0382.03 .00
NO0382.04 .00
NO0382.05 .00
NO0382.06 1.00
NO0382.07 .00
NO0382.08 .00
NO0382.09 .00
NO0382.11 .00


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse