English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1824 - 321 Søfting
(Objekt Id: 7690)
(Sist oppdatert: 29.03.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 415832 m. Nord: 7311598 m.
Lengdegrad: 13.1515350 Breddegrad: 65.9143070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Andre industrimineraler Ressursundertype: Wollastonitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1984 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:NGU, U. Søvegjarto

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Kontaktmetamorf Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Wollastonitt Underordnet mineral (1-10%)
Vesuvian Aksessorisk mineral (<1%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Mineralbånding

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved riksvegen 400 m NV for Søfting stasjon er wollastonitt utviklet i kjertler i en 30 m bred sone der uren grovkornet kalk er i kontakt med den store Mosjøen-gabbroen. Den urene kalken er båndet med hyppige kvartsrike bånd. I den nye vegskjæringen er det vanskelig å se wollastonitten, som er best synlig i de overflatepåvirkede blotningene mellom vegen og jernbanen og mellom vegen og sjøen. Det er gjerne langt mellom de enkelte wollastonitt-kjertler. Wollastonitt er også stedvis utviklet i bånd innimellom de urene fremstikkende kvartsbåndene. De rikeste partiene inneholder max 5% wollastonitt.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse