English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1824 - 323 Søndre Toven
(Objekt Id: 7692)
(Sist oppdatert: 02.02.2004)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 415432 m. Nord: 7321148 m.
Lengdegrad: 13.1365290 Breddegrad: 65.9998340
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Andre industrimineraler Ressursundertype: Wollastonitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Kontaktmetamorf Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Wollastonitt Underordnet mineral (1-10%)
Diopsid Underordnet mineral (1-10%)
Granat Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Innleiringer av kalkhorisonter i den store lyse Toven porfyr-granitten har her fått utviklet slirer med opptil 30% wollastonitt (50% woll. på 1x2m) som finkornede fibre nær grensen til intrusivet. Forekomstene ligger SØ for topp 899 og er meget små, eksempelvis: 1x5m, 1x3m, 1X2m, 0,2x11m. Wollastonitten her har således ingen økonomisk interesse. Kalken er middelskornet, brun, uren og båndet med opptreden av kvartsittbånd.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wanvik, Jan Egil , 1994
Wollastonittundersøkelser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.94.016;50 sider
Abstrakt:
I Nordland fylke utgjør lag av kalkspatmarmor en markert andel av det geologiske kartbildet. Kontaktmetamorfose i tilknytning til de mange intrusiver om opptrer sammen med kalkene tilsa at mulighetene for wollastonittdannelse ble ansett for å være gode. Et leteprogram etter dette mineralet er derfor gjennomført. Wollastonitt er blitt påvist på en rekke nye steder i fylket, og mineralet er funnet i tilknytning til ulike typer intrusiver, med gabbro og porfyrgranitter som de viktigste. Gehalter på opp til 50% er lokalisert i smale soner, men ingen forekomster har volume og gehalter av wollastonitt som er av økonomisk interesse.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse