English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1824 - 324 Midtre Toven
(Objekt Id: 7693)
(Sist oppdatert: 02.02.2004)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Nesna (1827-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 418832 m. Nord: 7325547 m.
Lengdegrad: 13.2086350 Breddegrad: 66.0401770
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Andre industrimineraler Ressursundertype: Wollastonitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Kontaktmetamorf Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Wollastonitt Underordnet mineral (1-10%)
Granat Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Wollastonitt er utviklet i et 10 m bredt granatrikt skarn i en kalkhorisont innleiret i den lyse Toven porfyrgranitten. 3m av dette skarnet har mange 0,1 m tykke slirer med ca. 5-10% wollastonitt i 15 lengde. Wollastonitten opptrer som finkornede hvite fibre og finnes bare i de helt granat-rike kontakt-skarn-sonene.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wanvik, Jan Egil , 1994
Wollastonittundersøkelser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.94.016;50 sider
Abstrakt:
I Nordland fylke utgjør lag av kalkspatmarmor en markert andel av det geologiske kartbildet. Kontaktmetamorfose i tilknytning til de mange intrusiver om opptrer sammen med kalkene tilsa at mulighetene for wollastonittdannelse ble ansett for å være gode. Et leteprogram etter dette mineralet er derfor gjennomført. Wollastonitt er blitt påvist på en rekke nye steder i fylket, og mineralet er funnet i tilknytning til ulike typer intrusiver, med gabbro og porfyrgranitter som de viktigste. Gehalter på opp til 50% er lokalisert i smale soner, men ingen forekomster har volume og gehalter av wollastonitt som er av økonomisk interesse.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse