English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1816 - 301 Vevelstad
(Objekt Id: 7696)
(Sist oppdatert: 21.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 383532 m. Nord: 7289248 m.
Lengdegrad: 12.4627230 Breddegrad: 65.7038190
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Andre industrimineraler Ressursundertype: Wollastonitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Kontaktmetamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Wollastonitt Hovedmineral (>10%)
Diopsid Hovedmineral (>10%)
Granat Hovedmineral (>10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved Nybrotet, omkring 700m SØ for Vevelstad kirke er wollastonitt utviklet i et skarn i et kalkdrag inn mot grovkornet porfyrgranitt. Blotningen ligger i en stor grøft i en nyrydning, og omkring 2x6 m av blotningen er wollastonittførende med ca. 5-10% wollastonittkjertler. Skarnet fører ellers ca. 20% wollastonitt-kalkspat kjertler, dertil ca. 30% granat og 50% grønn diopsid/aktinolitt. Ingen økonomisk interesse.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wanvik, Jan Egil , 1994
Wollastonittundersøkelser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.94.016;50 sider
Abstrakt:
I Nordland fylke utgjør lag av kalkspatmarmor en markert andel av det geologiske kartbildet. Kontaktmetamorfose i tilknytning til de mange intrusiver om opptrer sammen med kalkene tilsa at mulighetene for wollastonittdannelse ble ansett for å være gode. Et leteprogram etter dette mineralet er derfor gjennomført. Wollastonitt er blitt påvist på en rekke nye steder i fylket, og mineralet er funnet i tilknytning til ulike typer intrusiver, med gabbro og porfyrgranitter som de viktigste. Gehalter på opp til 50% er lokalisert i smale soner, men ingen forekomster har volume og gehalter av wollastonitt som er av økonomisk interesse.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse