English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1816 - 302 Kilvågen
(Objekt Id: 7697)
(Sist oppdatert: 02.02.2004)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 389432 m. Nord: 7288798 m.
Lengdegrad: 12.5914890 Breddegrad: 65.7018670
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Andre industrimineraler Ressursundertype: Wollastonitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Kontaktmetamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Granat Hovedmineral (>10%)
Wollastonitt Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I en 7m bred kalk som følger vegen opp fra Kilvågen kai er et wollastonittførende granatskarn utviklet i omkring 0,5m bredde inn mot porfyrgranitten i øst. 40x0,3m av blotningen her er wollastonittførende med ca. 5% wollastonitt og ca. 20% rødbrun granat. Kalken er for ren til å gi mere wollastonitt. Uten økonomisk interesse.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wanvik, Jan Egil , 1994
Wollastonittundersøkelser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.94.016;50 sider
Abstrakt:
I Nordland fylke utgjør lag av kalkspatmarmor en markert andel av det geologiske kartbildet. Kontaktmetamorfose i tilknytning til de mange intrusiver om opptrer sammen med kalkene tilsa at mulighetene for wollastonittdannelse ble ansett for å være gode. Et leteprogram etter dette mineralet er derfor gjennomført. Wollastonitt er blitt påvist på en rekke nye steder i fylket, og mineralet er funnet i tilknytning til ulike typer intrusiver, med gabbro og porfyrgranitter som de viktigste. Gehalter på opp til 50% er lokalisert i smale soner, men ingen forekomster har volume og gehalter av wollastonitt som er av økonomisk interesse.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse