English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1813 - 314 Brattås
(Objekt Id: 7699)
(Sist oppdatert: 29.03.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Velfjord (1825-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 383732 m. Nord: 7259098 m.
Lengdegrad: 12.4932200 Breddegrad: 65.4336460
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Andre industrimineraler Ressursundertype: Wollastonitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1989 Geologi Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Kontaktmetamorf Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Wollastonitt Hovedmineral (>10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved foten av bakken rett nord for vegkrysset ved Brattås opptrer i vegskjæringen boller av grovkornet wollastonitt i kalken nær kontakten til den omgivende dioritten. Bollene har en størrelse på opptil 50cm i diameter, og wollastonitten er meget grovkornet, med fine tavleformede krystaller på opptil 3x3 cm. Foruten boller forekommer wollastonitt også i lengre slirer og bånd som tildels er kraftig "sammenblandet" med den grovkornede kalken. Wollastonitten utgjør kun en meget liten prosentdel av kalken og er helt uten økonomisk betydning. Det opptrer også enkelte bånd med brucitt (pepret) inn mot grensen til dioritten. Lokaliteten har først på 90-tallet blitt "utsatt" for prøvedrift på kalk, og det er muligens nå vanskelig å se wollastonitten.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wanvik, Jan Egil , 1994
Wollastonittundersøkelser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.94.016;50 sider
Abstrakt:
I Nordland fylke utgjør lag av kalkspatmarmor en markert andel av det geologiske kartbildet. Kontaktmetamorfose i tilknytning til de mange intrusiver om opptrer sammen med kalkene tilsa at mulighetene for wollastonittdannelse ble ansett for å være gode. Et leteprogram etter dette mineralet er derfor gjennomført. Wollastonitt er blitt påvist på en rekke nye steder i fylket, og mineralet er funnet i tilknytning til ulike typer intrusiver, med gabbro og porfyrgranitter som de viktigste. Gehalter på opp til 50% er lokalisert i smale soner, men ingen forekomster har volume og gehalter av wollastonitt som er av økonomisk interesse.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse