English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1868 - 306 Hjellsand
(Objekt Id: 7707)
(Sist oppdatert: 23.09.2014)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 494633 m. Nord: 7641596 m.
Lengdegrad: 14.8665090 Breddegrad: 68.8854630
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger akkurat i flomålet ved Hjellsand på sydsiden av Skogsøya. Flere steilstående grafittskiferganger med varierende mektighet opptil max 3 meter opptrer i veksling med amfibolitt. Graffittskifrene kan følges langs strøket ca. 10-15 m før de forsvinner under overdekkning eller i sjø. Forekomsten ble oppdaget av Einar Tveten og er ikke tidligere registrert i NGUs arkiver.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Rodionov, Alexei; Ofstad, Frode; Stampolidis, Alexandros; Tassis, Georgios , 2013
Helicopter-borne magnetic, electromagnetic and radiometric geophysical survey at Langøya in Vesterålen, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2013.044;26 sider
Abstrakt:
NGU conducted an ariborne geophysical survey in Langøya area in July - August 2013 as part of the MINN-project. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of recorded datasets. The geophysical survey results reported herein are 5650 line km, covering an area of 1050 km2

Navn på prøvepunkt:
(Objekt Id: 8960 306,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 494383 m. Nord: 7641596 m.
Lengdegrad: 14.8602910 Breddegrad: 68.8854580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
9220a Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovflakig grafittskifer
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9220b Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovflakig grafittskifer
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9220c Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovflakig grafittskifer
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9220d Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovflakig grafittskifer
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9220e Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovflakig grafittskifer
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9220f Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovflakig grafittskifer
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1868 - 306 Hjellsand

Spesial analyser
Prøvenr. Prøvetype Hva som er målt Resultat
9220a Fastfjell Karboninnhold 22.37%
9220b Fastfjell Karboninnhold 20.79%
9220c Fastfjell Karboninnhold 23.73%
9220d Fastfjell Karboninnhold 26.86%
9220e Fastfjell Karboninnhold 17.22%
9220f Fastfjell Karboninnhold 27.41%


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse