English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 5006 - 301 Sela
(Objekt Id: 7714)
(Sist oppdatert: 17.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Holden (1623-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 587719 m. Nord: 7099292 m.
Lengdegrad: 10.7941890 Breddegrad: 64.0093670
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 16.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordforbedringsmiddel 100 % 13.02.1996

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Plate
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Aksessorisk mineral (<1%)
Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger ved Selavannet. Avstanden langs veien til Follafoss er 26 km. På nordsiden av vannet er feltet for det meste overdekket av kulturbeite og skog. Kalksteinen som er brukt til brofeste til broen over Selavannet er hentet fra et lite brudd som ligger like ved veien ca 300 m fra broen. Kalksteinen kan deles inn i to hovedtyper: A: Hvit til blek grå, middels til grovkornet og utpreget benket. I spesielle nivåer opptrer slirer av kvartsittisk materiale. B: Grå til mørk grå, middels til grovkornet. Uregelmessige lyse og mørke bånd. Beliggenheten, sammen med reativt mye forurensninger gjør at det er vanskelig å finne en økonomisk utnyttelse av kalken. Kalksteinfeltet inne ved Selavannet dekker betydelige arealer, men det er sparsomt med opplysninger om kvaliteten på kalksteinen. Av den grunn ønsket Nord-Trøndelagsprogrammet å få vurdert ressursen med tanke på en eventuell økonomisk utnyttelse. Undersøkelsene ble lagt opp for å få fram en røff oversikt over de kalk-steinskvaliteter og forurensninger som måtte finnes. I feltet finnes alle overganger fra den tilnærmet "rene" hvite typene til de sterkt forurensede variantene som nærmest kan beskrives som kalkglimmer-skifre. Kornstørrelsen varierer fra grovkornet til finkornet og tett. De mest vanlige forurensende mineralene er kvarts, feltspat, glimmer, amfiboler og grafitt. Avhengig av typen og mengden av forurensninger varierer fargen fra hvit til mørk grå. På grunn av den kraftige overdekningen i området er det ikke mulig ved overflatekartlegging å skille de enkelte typene/kvalitetene av kalkstein. De kjemiske analysene avspeiler det visuelle inntrykket, nemlig et CaCO3-innhold som varierer fra 24.4% til 96.7%. Et geologisk detaljkart over omådet er laget av Gautneb & Alnæs i NGU rapport 91.019

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gautneb, Håvard; Alnæs, Lisbeth , 1991
Undersøkelser av utvalgte natursteinsforekomster i Nord-Trøndelag.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.019;25 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver en del utvalgte forekomster som er vurdert med hensyn til bruk som naturstein. Følgende forekomster er kartlagt 1) Suulbrannan (nr.1723) trondhjemittfelt, Verdal kommune. 2) Trongsundet øyegneis (nr.522), Mosvik kommune. 3) Nesåa granodioritt (nr.520), Grong kommune. 4) Derråsbrenna marmorfelt (616), Verran kommune. For forekomstene 1, 3 og 4 må videre under- søkelser omfatte røsking og prøveblokk uttak. For forekomstene 2 og 5 er det ikke nødvendig med videre undersøkelser. I tillegg rapporteres resultatene fra befaringer av følgende forekomster: 1) Vesterås, Snåsa kommue. 2) Tunnsjøelva, Namskogan kommune. 3) Krokvatnet, Namskogan kommune. 4) Strompdalen, Namskogan kommune. Bare for Strompdalen anbefales videre detaljundersøkelser.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse