English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 5052 - 301 Hundøyrån
(Objekt Id: 7715)
(Sist oppdatert: 31.03.2009)
Borkjerner: Hundøyrån

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Leka (5052)
Kart 1:50000: Leka (1725-3) Kart 1:250000: Vega
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 625620 m. Nord: 7221492 m.
Lengdegrad: 11.6738280 Breddegrad: 65.0931230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Talk Ressursundertype: Talk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
- 90 Kjerneboring Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Regionalmetamorf Form: Plate
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Helgelandsdekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Talk Hovedmineral (>10%)
Magnesitt Hovedmineral (>10%)
Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Serpentin Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
I 1990 ble det boret 600 m fordelt på 6 hull. Det ble påvist to større linser med mektigheter på mellom 2.6 og 10.6 m. Øvre linse har en mektighet på 6.6 m og sannsynlig tonnasje er på ca. 890000 tonn. Talk-magnesittbergarten er meget finkornet og består av talk, magnesitt, kloritt og erts. Hvitheten til nedmalte produkter før og etter magnetseparasjon er lav. Kun et sted er det målt hvitheter over 70. Modalanalyser viser at talkbergarten i gjennomsnitt innholder 51% talk, 44 % karbonat, 2.5 % erts og 2.5 % kloritt. Forekomstens beliggenhet er gunstig for drift, kvaliteten er imidlertid ikke konkurransedyktig på dagens marked.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Karlsen, T.A. og Nilsson, L.P. 2000: Talc deposits in Norway. NGU report 99.135, 103 p. + 41 figures.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
A9 Fastfjell
Prøvetaker: Olerud, S.
Kommentar: Fra blotningen av nedre linse 100m NV for BH1, 9 m over sålen
C8 Fastfjell
Prøvetaker: Olerud, S.
Kommentar: Fra blotningen av øvre linse 60m vest for BH1, 8m over sålen
1a Borkjerne
Prøvetaker: Olerud, S.
Kommentar: Borhull 1 25,30-27.30m
1b1 Borkjerne
Prøvetaker: Olerud, S.
Kommentar: Borhull 1 27.30-29.00
1b2 Borkjerne
Prøvetaker: Olerud, S.
Kommentar: Borhull 1 29.00-31.00
1b3 Borkjerne
Prøvetaker: Olerud, S.
Kommentar: Borhull 1 31- 33,4
1C Borkjerne
Prøvetaker: Olerud, S.
Kommentar: Borhull 1 65.10-66.20m
1D Borkjerne
Prøvetaker: Olerud, S.
Kommentar: Borhull 1 66. 20-74.40


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse