English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 5006 - 302 Follavatnet
(Objekt Id: 7717)
(Sist oppdatert: 06.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Holden (1623-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 602169 m. Nord: 7103842 m.
Lengdegrad: 11.0925800 Breddegrad: 64.0462220
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 100 % 05.10.1995

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :80 / 80 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
H. G.: Forekomsten ligger på nordsiden av Follavannet, like ved Brattingfoss. Forekomsten utgjør en mindre urein kalklinse i svært heterogen kvartsittisk bergart. Forekomsten er uten økonomisk og industriell interesse. I. L.: Smalt kalklag som ikke er mulig å utnytte økonomisk. Kan brukes lokalt? Et smalt drag som ikke er avmerket på 1:250 000 kartet. Konklusjon: Ikke prioritert å befare. En del materiale finnes.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse