English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 5006 - 303 Kjåppånvatnet
(Objekt Id: 7718)
(Sist oppdatert: 10.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Holden (1623-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 597019 m. Nord: 7107092 m.
Lengdegrad: 10.9892580 Breddegrad: 64.0768500
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 16.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordforbedringsmiddel 100 % 05.10.1995

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
H. G.: Ca. 2 km øst for Kjåppån. Marmorfeltet er delt i en vestre del, like syd forveien til Sela, og en østre del, 6-800 m lenger øst. I feltet er det skilt ut 5 forskjellige kalksteinstyper, klassifisert etter utseende: Fra kvit til lysgul til lys rosa til lys grå. Forekomsten er vurdert med tanke på uttak av blokkstein. O. Ø.: Forekomsten består av relativt hvit finkornet (?) kalk. Forekomsten strekker seg videre SV over og inn på kbl. Trondheim. Forekomsten ved Selavatnet som er beskrevet i NGU rapp. 90.026 (Anskaffet av SSF) kan være en del av kalkdraget. Sela forekomsten er sterkt varierende og lite undersøkt. Sela forekomsten ligger på privat grunn. Forekomsten ved Kjåppanvatnet er undersøkt i regi av Logn i de gamle undersøkelsene i Grong feltet. Videre er den undersøkt av OSH, Lisbeth Alnæs og Håvard G. i regi av Nord-Trøndelag programmet. I kalkdraget finnes også rødlig fargebåndet marmor og en gullig-fiolett variant. I.L.: Kalken er grovkornet høymetamorf som kalkene i Nordland. Kalken bør også vurderes som bygningsstein med spesielle farger. Dette ble underbygd av den beskrivelsen O. Ø. ga som i rapporten for Sela forekomsten. Logn (BA 6138) fra 1968 refererer at det er boret på forekomsten på en hvit kalkstein med mektighet ca. 30 meter (98% CaCO3). Underordnet opptrer urene partier. Vurderer steinen som positiv for blokkuttak. Anbefaler ytterligere boringer. Litteratur: NGU rapp. 90.026 (Anskaffet av SSF) Logn (BA 6138) Konklusjon: Rakk ikke å befare forekomsten. Vurderes senere ut fra materiale og eventuelt med befaring.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse