English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 5006 - 302 Lund
(Objekt Id: 7758)
(Sist oppdatert: 10.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Steinkjer (1723-3) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 619169 m. Nord: 7102592 m.
Lengdegrad: 11.4394310 Breddegrad: 64.0295900
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordforbedringsmiddel 100 % 15.02.1996

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Erts Aksessorisk mineral (<1%)
Muskovitt Aksessorisk mineral (<1%)
Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger 3-4 km øst for Steinkjer i Egge. Kalksteinen ligger i en ØNØ-VSV-gående ås. Kalksteinsformasjonen er splittet av et 25-30 m mektig skiferlag. Mektigheten på formasjonen er anslått til ca. 80 m. Kalksteinen er hvit til blek gul og grovkornet. Tonnasje: 4 mill. tonn i dagbrudd (Poulsen 1944). Bebyggelse gjør at forekomsten har liten økonomisk interesse i dag (2003).


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse