English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 5006 - 303 Følling
(Objekt Id: 7759)
(Sist oppdatert: 12.04.2016)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Steinkjer (1723-3) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 623145 m. Nord: 7109977 m.
Lengdegrad: 11.5267230 Breddegrad: 64.0944090
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Lokal betydning (reg. 12.04.2016)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 100 % 15.02.1996

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Plate
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Størendekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Snåsavanngruppen Formasjon: Snåsaformasjon

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger like ved E6, på østsiden av Lømsenvannet. Bruddet er i dag ca. 80 x 100 m og er drevet på en mørk grå kalkstein med enkelte slirer av skifer. Kalksteinsdraget er det samme som opptrer langs sør- og østsiden av Snåsavannet. Forekomsten har vært drevet i flere perioder og i dag 2016 er den i drift for produksjon av pukk og jordbrukskalk. Det er også vurdert prøveuttak av blokk for ny produksjon av "Blå Olav" marmor.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gautneb, Håvard , 1991
Database over industrimineral forekomster i Nord-Trøndelag og Fosen, foreløpig versjon.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.267;75 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over samtlige forekomster av Industrimineraler i Nord-Trøndelag og Fosen. Rapporten gir navn, forekomstnr. UTM koordinater samt en kortfattet beskrivelse av alle forekomstene. Rapporter fra NGUs arkiv og bergarkivet er også knyttet til forekomstene. Sammen med rapporten følger en diskett med et database program for PC der søk og utlisting av forekomstene kan gjøres.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0061i-1 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H.
Kommentar: Representativ prøve fra bruddveggen, Mørk grå kalk, med litt lysglimmer


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse