English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 5006 - 304 Frøset
(Objekt Id: 7760)
(Sist oppdatert: 21.01.2004)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Stiklestad (1722-4) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 619319 m. Nord: 7096692 m.
Lengdegrad: 11.4378790 Breddegrad: 63.9766400
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 20.feb.2001 av Havard Gautneb)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Bygningsmatr. 100 % 15.02.1996
Jordforbedringsmiddel 100 % 15.02.1996

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Muskovitt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger ved Beistadfjorden, ca. 6 km syd for Steinkjer, Sparbu. Bruddet er i dag ikke tilgjengelig, da en utvidelse av E6 har overdekket forekomsten. Kalkspatmarmoren er grovkrystallinsk, hvit med blågrå striper. Utpreget platemarmor. Platetykkelse oftest rundt 0,25 m. Dragets mektighet ca. 20 m. Marmoren er brukt til søyler i Nidarosdomen.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse