English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 5006 - 304 Fagerlisætra
(Objekt Id: 7774)
(Sist oppdatert: 10.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Holden (1623-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 601819 m. Nord: 7106592 m.
Lengdegrad: 11.0872630 Breddegrad: 64.0709870
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger ved Fagerliseter ca. 8 km fra Beistadfjorden. Kalksteinen opptrer som et øst-vest-gående drag. Mektigheten er anslått til ca. 60 m. Den er finkornet og hvit til gråblå og svært forurenset av silikater. I dag finnes de beste blotningene ved Svartvassbukta ved det neddemte Holdenvannet. Forekomsten er ikke av en slik kvalitet at den er ikke kan utnyttes for drift i dag (2004). Beliggenheten er også svært ugunstig.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0082I-1 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H.
Kommentar: Represeentativ prøve av kalken en meget urein kalkstein svært forurenset av silikater.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse