English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1578 - 301 Valldal
(Objekt Id: 7819)
(Sist oppdatert: 11.10.2010)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Fjord (1578)
Kart 1:50000: Valldal (1319-4) Kart 1:250000: Ålesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 418825 m. Nord: 6909637 m.
Lengdegrad: 7.4341730 Breddegrad: 62.3094650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Olivin

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Denne forekomsten ligger på vestsiden av Sandfjellet, ca. 9 km Ø for Sylte ved Norddalsfjorden i en høyde av 1100 m.o.h. innenfor kartblad 1319-4. Det er ca. 3 km ned til riksvei 63 mellom Sylte og Trollstigen og ca. 9 km til Norddalsfjorden. Forekomsten har form som to linser hver med utstrekning på ca. 300x500 meter og en mindre 100x200 meter. Bergarten er grovkornet og består av olivin, serpentin, talk, grønn amfibol og kromitt. Olivinen har stedvis en gressgrønn farge og er nesten klar. Opptil 1 cm store krystaller av brun serpentin ligger spredt noen få steder i tynne bånd. De lagene som er rike på serpentin opptrer periodevis og i veksling med olivinrike lag. Kromitt og amfibol ligger som spredte krystallaggregater av ulik størrelse langs foliasjonen. Denne forekomsten er meget godt blottet, men beligenheten i 1100 m.o.h. tilsier at den har liten økonomisk interesse.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NGUgmh96025 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96026 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96027 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96028 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96029 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96030 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse