English version
MALMDATABASEN
Registrering 5430 - 004 Vir'dnemuot'ki
(Objekt Id: 784)
(Sist oppdatert: 28.03.2007)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Suoluvuobmi (1934-3) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 606804 m. Nord: 7719231 m.
Lengdegrad: 23.7411780 Breddegrad: 69.5602690
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Au PGE
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 5 % 16.10.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1991 - 1991 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Hydrotermal gang Form: Linse
Hovedtekstur: Poreromsfylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 68 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Troms-Finnmark grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Kautokeinogrønnsteinsbeltet
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Suoluvuobmiformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :68 / 80 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ligger nord for et lite vann på toppen av en brattskråning ovenfor Vir'dnemuotki. Kun mindre sprengningsarbeider er tidligere utført. Mineraliseringen er svært liten. Kopperkis og svovelkis opptrer på kanten av kryssende kvartsårer og i egne sulfidårer i udeformert metagabbro med ofittisk tekstur. Opptil 4.0 ppm gull og 2.5 ppm palladium er analysert i kobber-rike prøver.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS9119 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: Massiv py og cpy+py i kv-karb.åre
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS9120 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: Kvarts, grovk., glassklar m/sulfid langs kanten, py-cpy og kobberglans?
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5430 - 004 Vir'dnemuot'ki

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS9119 Fastfjell 89498 188 16 78 230 15.4 197.0
JS9120 Fastfjell 8635 23 6 64 108 1.3 246.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
JS9119 6.0 2474.0 4 .8 35 13.00 3 239 11.20
JS9120 1.0 271.0 4 .3 23 3.00 2 18 .75
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
JS9119 66 47 277 13.04 1.00 5.00 19 6.0 2.00
JS9120 17 17 280 2.46 1.00 5.00 2 11.0 2.00
------------------
Prøvenr. B* Na* Mg* Al* P* K * Ca* Ti*
JS9119 3 0 1 1 0 1 1 0
JS9120 2 0 1 0 0 0 2 0


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse