English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1520 - 303 Ørsta marmorbrot
(Objekt Id: 7851)
(Sist oppdatert: 29.10.2020)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Ørsta (1520)
Kart 1:50000: Volda (1119-2) Kart 1:250000: Ålesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 346191 m. Nord: 6899647 m.
Lengdegrad: 6.0435960 Breddegrad: 62.1970860
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Vestre gneisregionen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ørsta Marmor. Her ligg det opphavlege og sentrale dagbrotet like ovanfor gardstunet på Nilsgarden på Digernes (ovanfor fylkesvegen), som avmerka på kartet. Her var det først dagbrot, før det seinare vart bygt tre tunellar oppover i landskapet, i sørvestleg retning. Det skal også ha vore opna ei tunellsjakt like vest for tunet, til dels under husa. Denne er i dag forsegla med eit betonglok og dekt med jord. Det vart drive kalkbrot lenger oppe i åsen, og det er truleg på staden der ein på kartet ser forseinkinga i landskapet , kring 500 m frå sjøen.. Det verkar som forseinkinga ligg på linje med lengderetninga til hovudbrotet (Kilde Krøvel, epost 2020)
Historikk
Driftsperioder: 1) Slutten av 1800-tallet til ca.1908 2) 1932-1937 3) 1953-1964

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Klalksteinsbruddene på Digernes"

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Krøvel, H. 2012: Kilda Marmorbrot, Digernes. Kulturminneatlas.no. Møre og Romdsal fylke. Krøvel, H. 2012a: Ørsta marmorbrot, Digernes. Kulturminneatlas.no. Møre og Romdsal fylke


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse