English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1577 - 302 Ullandsvatn
(Objekt Id: 7853)
(Sist oppdatert: 11.10.2010)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Volda (1577)
Kart 1:50000: Volda (1119-2) Kart 1:250000: Ålesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 354694 m. Nord: 6889827 m.
Lengdegrad: 6.2149070 Breddegrad: 62.1124340
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Olivin

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 16.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Denne forekomsten består av to linser og ligger på vestsiden av Ullalandsvatnet 2-3 km nord for Austefjorden, innenfor kartblad 1119-2 og 1219-3. Peridotittforekomsten ligger inntil veien mellom Austefjorden og Vatne i Ørsta. Den vestlige linsen har en utbredelse på ca. 350x1550 meter, mens den østlige linsen har en utbredelse på ca. 150x550 meter. De nøyaktige grensene til den vestlige linsen er vanskelig å bestemme på grunn av stor grad av overdekning (80-90%) med skog, ur og grus.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NGUgmh96049 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96050 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96051 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96052 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96053 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96054 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96055 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96056 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96057 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96058 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96059 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96060 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96061 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96062 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96063 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96064 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96065 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96066 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96067 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96068 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96069 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96070 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96071 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96072 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96073 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96074 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96075 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1577 - 302 Ullandsvatn

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
NGUgmh96049 Fastfjell 38.90 0.55 0.00 7.70 0.09 46.40 0.39
NGUgmh96050 Fastfjell 34.40 0.44 0.00 6.30 0.07 42.10 0.18
NGUgmh96051 Fastfjell 35.80 0.55 0.00 6.10 0.07 45.10 0.11
NGUgmh96052 Fastfjell 37.50 0.68 0.00 7.50 0.09 45.40 0.29
NGUgmh96053 Fastfjell 37.20 0.49 0.00 6.20 0.08 46.60 0.12
NGUgmh96054 Fastfjell 38.70 0.41 0.00 8.60 0.11 45.20 0.74
NGUgmh96055 Fastfjell 38.40 0.76 0.00 7.30 0.08 46.40 0.46
NGUgmh96056 Fastfjell 40.30 0.45 0.00 7.10 0.09 46.80 0.24
NGUgmh96057 Fastfjell 37.00 0.52 0.00 6.70 0.08 45.90 0.27
NGUgmh96058 Fastfjell 34.80 0.75 0.00 6.70 0.08 41.80 0.35
NGUgmh96059 Fastfjell 37.40 1.02 0.00 6.90 0.09 41.90 0.72
NGUgmh96060 Fastfjell 40.40 0.35 0.00 7.40 0.09 48.80 0.12
NGUgmh96061 Fastfjell 41.90 0.80 0.00 7.60 0.10 45.60 0.37
NGUgmh96062 Fastfjell 42.60 2.57 0.00 8.00 0.10 41.80 1.61
NGUgmh96063 Fastfjell 41.50 0.23 0.00 7.00 0.09 48.10 0.13
NGUgmh96064 Fastfjell 41.80 0.19 0.00 7.20 0.08 49.90 0.12
NGUgmh96065 Fastfjell 42.40 0.94 0.00 7.90 0.10 47.00 0.38
NGUgmh96066 Fastfjell 41.40 0.76 0.00 7.20 0.09 44.50 0.31
NGUgmh96067 Fastfjell 44.70 5.34 0.00 8.10 0.10 31.40 5.73
NGUgmh96068 Fastfjell 39.40 0.46 0.00 6.50 0.08 44.60 0.10
NGUgmh96069 Fastfjell 37.20 1.04 0.00 7.40 0.09 42.60 0.15
NGUgmh96070 Fastfjell 38.60 0.32 0.00 6.60 0.08 43.70 0.16
NGUgmh96071 Fastfjell 38.80 0.51 0.00 6.30 0.08 42.40 0.14
NGUgmh96072 Fastfjell 39.70 0.27 0.00 8.30 0.10 47.80 0.30
NGUgmh96073 Fastfjell 42.50 0.71 0.00 8.30 0.11 46.90 0.46
NGUgmh96074 Fastfjell 42.60 0.48 0.00 7.60 0.10 48.20 0.21
NGUgmh96075 Fastfjell 42.60 0.75 0.00 8.20 0.10 46.60 0.53
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
NGUgmh96049 0.00 0.00 0.00 5.92 100.00
NGUgmh96050 0.00 0.00 0.00 16.57 100.00
NGUgmh96051 0.00 0.00 0.00 11.43 99.00
NGUgmh96052 0.02 0.00 0.00 8.60 100.00
NGUgmh96053 0.00 0.00 0.00 9.34 100.00
NGUgmh96054 0.05 0.00 0.00 5.93 100.00
NGUgmh96055 0.05 0.00 0.00 6.11 100.00
NGUgmh96056 0.00 0.00 0.00 4.77 100.00
NGUgmh96057 0.02 0.00 0.00 9.52 100.00
NGUgmh96058 0.00 0.00 0.00 15.40 100.00
NGUgmh96059 0.07 0.00 0.00 11.64 100.00
NGUgmh96060 0.00 0.00 0.00 2.51 100.00
NGUgmh96061 0.00 0.00 0.00 3.52 100.00
NGUgmh96062 0.19 0.02 0.00 3.07 100.00
NGUgmh96063 0.00 0.00 0.00 2.64 100.00
NGUgmh96064 0.00 0.00 0.00 0.51 100.00
NGUgmh96065 0.05 0.00 0.00 0.56 99.00
NGUgmh96066 0.02 0.00 0.00 5.73 100.00
NGUgmh96067 0.78 0.05 0.00 3.32 100.00
NGUgmh96068 0.01 0.00 0.00 8.82 100.00
NGUgmh96069 0.00 0.00 0.00 10.84 99.00
NGUgmh96070 0.00 0.00 0.00 10.50 100.00
NGUgmh96071 0.00 0.00 0.00 11.00 99.00
NGUgmh96072 0.02 0.00 0.00 3.53 100.00
NGUgmh96073 0.03 0.00 0.00 0.70 100.00
NGUgmh96074 0.00 0.00 0.00 0.50 100.00
NGUgmh96075 0.01 0.00 0.00 1.20 100.00


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse