English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 5061 - 305 Gåsvatn kalkbrudd
(Objekt Id: 7863)
(Sist oppdatert: 16.03.2021)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Rindal (5061)
Kart 1:50000: Løkken (1521-3) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 521896 m. Nord: 7001905 m.
Lengdegrad: 9.4344620 Breddegrad: 63.1457760
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Lokal betydning (reg. 07.01.2021)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 03.05.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Regulær drift Forekomsten har etter Øverengs undersøkelser vært i periodisk drift der kalkdraget krysser fylkersvegen nord for Gåsvann gård.
1985 - 1985 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU
Enkeltprøver i profil langs veiskjæring ved avkjørselen til Gåsvasstrøa.
1985 - 1985 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: 90 / 70 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Blåhø-Surnadekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Undre Hovingruppen Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (50-90%)
Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Amfibol Aksessorisk mineral (<1%)
Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Zirkon Aksessorisk mineral (<1%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det undersøkte feltet utgjør et begrenset område av et lengre kalksteinsdrag som kan følges mer eller mindre sammenhengende SVover frem til Surnadalsfjorden hvor det i dag ligger en kalksteinsgruve ved Glærum. I det undersøkte området stryker kalksteinsdraget tilnærmet øst - vest med steilt fall mot nord (70° - 80 °). Mot heng og ligg grenser kalksteinsdraget til fyllitt. Hvor fylkesveien skjærer gjennom draget er mektigheten anslått til ca.25 m. Kalksteinen er i dette partiet kraftig isoklinalfoldet. Mot heng er kalksteinen gjennomsatt av flere mindre årer/ linser av amfibolittisk materiale. Kalksteinen er splittet opp av uregelmessige millimeter tynne skikt som er anriket på kvarts og glimmer. De forurensende skiktene er best synbare på vitrede flater hvor de står opp som lave rygger. Kalksteinen er middels grovkornet, og overveiende blek grå av farge. De mest framtredende forurensningene er kvarts, glimmer og feltspat. Spetter av svovelkis opptrer gjennom hele draget.
Beliggenhet
Det undersøkte kalkfeltet ligger 400-500 meter nord for gården Gåsvann i Lomunddalen. Undersøkelsene ble i hovedsak begrenset til de veinære partiene av feltet.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 1985
Lomunddal kalkfelt
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.85.180
Abstrakt:
Etter anmodning fra Rindal kommune har NGU vurdert et kalksteinsdrag inne i Lomundalen. Hensikten med undersøkelsene var å lokalisere et område for eventuelt uttak av jordbrukskalk. Undersøkelsen ble begrenset til det "veinære" området av "draget" nord for gården Gasvatn.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
MR0046.01 Håndstykke
Prøvetaker: Odd M.Øvereng
Kommentar: Prøve merket OM2/85. Enkeltprøve tatt i veiskjæring verd avkjørselen til Gåsvasstrøa.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
MR0046.02 Håndstykke
Prøvetaker: Odd M.Øvereng
Kommentar: Prøve merket OM3/85. Enkeltprøve tatt i veiskjæring verd avkjørselen til Gåsvasstrøa.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
MR0046.03 Håndstykke
Prøvetaker: Odd M.Øvereng
Kommentar: Prøve merket OM4/85. Enkeltprøve tatt i veiskjæring verd avkjørselen til Gåsvasstrøa.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
MR0046.04 Håndstykke
Prøvetaker: Odd M.Øvereng
Kommentar: Prøve merket OM5/85. Enkeltprøve tatt i veiskjæring verd avkjørselen til Gåsvasstrøa.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
MR0046.05 Håndstykke
Prøvetaker: Odd M.Øvereng
Kommentar: Prøve merket OM6\85. Enkeltprøve tatt i veiskjæring verd avkjørselen til Gåsvasstrøa.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
MR0046.06 Håndstykke
Prøvetaker: Odd M.Øvereng
Kommentar: Prøve merket OM7/85. Enkeltprøve tatt i veiskjæring verd avkjørselen til Gåsvasstrøa.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
MR0046.07 Håndstykke
Prøvetaker: Odd M.Øvereng
Kommentar: Prøve merket OM8/85. Enkeltprøve tatt i veiskjæring verd avkjørselen til Gåsvasstrøa.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
MR0046.08 Håndstykke
Prøvetaker: Odd M.Øvereng
Kommentar: Prøve merket OM10/85. Enkeltprøve tatt i veiskjæring verd avkjørselen til Gåsvasstrøa.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
MR0046.09 Håndstykke
Prøvetaker: Odd M.Øvereng
Kommentar: Prøve merket OM11/85. Enkeltprøve tatt i veiskjæring verd avkjørselen til Gåsvasstrøa.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
MR0046.10 Håndstykke
Prøvetaker: Odd M.Øvereng
Kommentar: Prøve merket OM12/85. Enkeltprøve tatt i veiskjæring verd avkjørselen til Gåsvasstrøa.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5061 - 305 Gåsvatn kalkbrudd

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
MR0046.01 Håndstykke 45.57% 1.81% 8.28% 76.84% 14.88%
MR0046.02 Håndstykke 51.73% 1.91% 8.74% 87.58% 3.68%
MR0046.03 Håndstykke 53.56% 1.41% 6.45% 92.09% 1.46%
MR0046.04 Håndstykke 52.01% .40% 1.83% 91.83% 6.34%
MR0046.05 Håndstykke 46.83% .91% 4.16% 81.32% 14.52%
MR0046.06 Håndstykke 52.43% .81% 3.70% 91.56% 4.73%
MR0046.07 Håndstykke 50.47% .91% 4.16% 87.82% 8.02%
MR0046.08 Håndstykke 45.99% 1.81% 8.28% 77.59% 14.13%
MR0046.09 Håndstykke 48.09% 1.41% 6.45% 82.33% 11.22%
MR0046.10 Håndstykke 52.72% 1.71% 7.82% 89.85% 2.33%

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
MR0046.01 Håndstykke 8.12 1.80 0.02 0.21 -0.01 0.30 49.10
MR0046.02 Håndstykke 1.16 0.44 0.02 0.20 0.02 0.50 54.20
MR0046.03 Håndstykke 0.51 0.24 0.01 0.12 0.01 55.10 0.60
MR0046.04 Håndstykke 3.32 0.68 0.02 0.24 -0.01 0.06 56.60
MR0046.05 Håndstykke 9.54 1.32 0.05 0.99 0.02 0.80 47.60
MR0046.06 Håndstykke 2.59 0.41 0.03 0.23 -0.01 0.80 53.50
MR0046.07 Håndstykke 3.04 1.70 0.09 1.00 -0.01 1.10 51.30
MR0046.08 Håndstykke 8.73 1.98 0.09 0.79 0.02 1.70 46.90
MR0046.09 Håndstykke 5.45 0.78 0.05 0.38 -0.01 3.30 49.50
MR0046.10 Håndstykke 0.89 0.13 -0.01 0.11 0.02 2.30 53.30
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
MR0046.01 0.70 0.06 0.01 60.00
MR0046.02 0.10 0.06 0.01 57.00
MR0046.03 0.10 0.02 0.02 57.00
MR0046.04 0.50 0.03 -0.01 61.00
MR0046.05 0.40 0.09 0.02 61.00
MR0046.06 -0.10 0.03 0.02 58.00
MR0046.07 -0.10 0.42 0.02 59.00
MR0046.08 0.01 0.37 0.02 61.00
MR0046.09 0.20 0.18 -0.01 60.00
MR0046.10 -0.10 -0.01 -0.01 57.00


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse