English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 1578 - 305 Onilsavatn
(Objekt Id: 7869)
(Sist oppdatert: 28.10.2020)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Fjord (1578)
Kart 1:50000: Tafjord (1319-3) Kart 1:250000: Ålesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 417885 m. Nord: 6899301 m.
Lengdegrad: 7.4209130 Breddegrad: 62.2165130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Olivin

Betydning
Råstoffbetydning: Nasjonal betydning (reg. 16.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver: 25000 tusen tonn
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1970 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Folldal verk
Test mining with a 50 m long tunnel

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Metamorfogen Form: Linse
Hovedtekstur: Granoblastisk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Olivin Hovedmineral (>90%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger rett vest for Onilsavatn i Tafjord. Størrelsen er anslått til å være 600 x1100 meter. Det var prøvedrift på forekomsten i perioden 1971-1974 av Folldal verk. Da ble det drevet inn flere stoller, hvorav den lengste var på 70 meter. Under denne perioden ble det boret 15 kjernehull. Ny drift på forekomsten forsøkes startet opp av gruveselskapet Novemco i 2000. Dette har imidlertid ikke resultert i noen permanent drfit. Forekomsten er imidlertid av meget god kvalitet, med høyt MgO og lavt LOI i bergarten. Driften ble etter kort til lagt i driftshvile. Det er svært mye rasmateriale fra fjellksred som består av dunitt. NGU har utført refraksjonssiemikk og resultatene viser at rasviften har en tonnasje på 25 millioner tonn med lett brytbar dunitt.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Brueckner, H.K. , 1977
A structural, stratigraphic and petrologic study of anorthosites, eclogites and ultramafic rocks and their country rocks, Tafjord area, western South Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.332;1-53 + pl sider
Abstrakt:
The Tafjord area of the central basal gneiss region contains Caledonized metamorphic rocks divided into two groups. The 1000 m.y. old Fetvatn Geniss is a homogeneous zone of granodioritic gneiss that was intruded as part of a large plutonic complex during the Sveconorwegian Cycle. The heterogeneous Vikvatn Sequence contains obvious metasedimentary and metavolcanic rocks and is comprised of the Øyen, Øvste Rødal and Svartegga groups. In addition, anothosite, eclogite and anhydrous peridotite occur within the Øyen and Øvste Rødal groups. The quartizite-rich Svartegga group may form the basal (Eocambrian) part of the Caledonian supracrustal sequence typical of the eastern basal gneiss region. The Øyen and Øvste Rødal groups would then be Precambrian metasedimentary sequences seperated from the Svartegga group by a major unconformity. Structures include two early generations (F1A og F1B) of east-plunging, reclined, isoclinal, similar folds. Later (F2) folds generally have a concentric geometry, disharmonic profiles and variable axes. The F1 and F2 fabrics are identical to stuctures in the eastern basal geniss region that are believed to have formed during the Caledonian orogeny; but the F1A fabric may be a heterogeneous assemblage of Precambrian structures that were homogenized (Caledonized) during the intense F1B deformation.

Mauring, Eirik; Tønnesen, Jan Fredrik , 1998
Refraksjonsseismiske målinger ved kartlegging av olivinforekomst i Tafjord, Møre og Romsdal
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.98.093;14 sider
Abstrakt:
Refraksjonsseismiske målinger er utført langs tre profiler ved Tafjord, Møre og Romsdal. Undersøkelsen er en oppfølging av tidligere utførte refraksjons- seismiske målinger (Mauring et al. 1997). Hensikten med målingene var å kartlegge løsmassemektighet nær olivinforekomst, samt forekomstens forløp under løsmassene. Tolkning av to av profilene (P7 og P9) indikerer lokale høyhastighetssoner i fjell i en bredde på ca. 50 m. Hastigheten er større enn 7000 m/s og kan indikere massiv olivinbergart. Dyp til fjell er i størrelsesorden 20-30 m ved profilene. De refraksjonsseismiske målingene indikerer to eller tre hastighetslag i løs- masser. Avsetningene representerer trolig tørre skredavsetninger i øvre deler. Mot dypet kan avsetningene være dominert av tørre/vannmettede skredavsetninger eller morene.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HGNGU_96564 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU_96565 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU_96566 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU_96567 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU_96568 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHJ97001 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHJ97002 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHJ97003 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHJ97004 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHJ97005 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHJ97006 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHJ97007 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHJ97008 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHJ97009 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHJ97010 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHJ97011 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHJ97012 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHJ97013 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHJ97014 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHJ97015 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHJ97016 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHJ97017 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse