English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1578 - 306 Røddalen
(Objekt Id: 7870)
(Sist oppdatert: 11.10.2010)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Fjord (1578)
Kart 1:50000: Tafjord (1319-3) Kart 1:250000: Ålesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 422358 m. Nord: 6896871 m.
Lengdegrad: 7.5079720 Breddegrad: 62.1956590
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Olivin

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekosten ligger rett sør for Zakarisvannet i en høyde av 700 moh. forekomsten har en bredde på ca. 150 meter. Bergarten er en sterkt skifrig og varabel serpentinisert dunitt. Det er svært bratt på dette stedet. Forekomstens utgående tilsier en vertikal tykkelse på minst 150 meter

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Brueckner, H.K. , 1977
A structural, stratigraphic and petrologic study of anorthosites, eclogites and ultramafic rocks and their country rocks, Tafjord area, western South Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.332;1-53 + pl sider
Abstrakt:
The Tafjord area of the central basal gneiss region contains Caledonized metamorphic rocks divided into two groups. The 1000 m.y. old Fetvatn Geniss is a homogeneous zone of granodioritic gneiss that was intruded as part of a large plutonic complex during the Sveconorwegian Cycle. The heterogeneous Vikvatn Sequence contains obvious metasedimentary and metavolcanic rocks and is comprised of the Øyen, Øvste Rødal and Svartegga groups. In addition, anothosite, eclogite and anhydrous peridotite occur within the Øyen and Øvste Rødal groups. The quartizite-rich Svartegga group may form the basal (Eocambrian) part of the Caledonian supracrustal sequence typical of the eastern basal gneiss region. The Øyen and Øvste Rødal groups would then be Precambrian metasedimentary sequences seperated from the Svartegga group by a major unconformity. Structures include two early generations (F1A og F1B) of east-plunging, reclined, isoclinal, similar folds. Later (F2) folds generally have a concentric geometry, disharmonic profiles and variable axes. The F1 and F2 fabrics are identical to stuctures in the eastern basal geniss region that are believed to have formed during the Caledonian orogeny; but the F1A fabric may be a heterogeneous assemblage of Precambrian structures that were homogenized (Caledonized) during the intense F1B deformation.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NGUHG97001 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG97002 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG97003 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG97004 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG97058 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG97059 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG97060 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG97061 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG97062 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG97063 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse