Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Deposit 4641 - 302 Jordalsnuten
(Object Id: 7879)
(Last updated: 25.02.2019)
Belongs to the Province: Nærøydal-Mølfjell anortositt

Location
County: Vestland Municipality: Aurland (4641)
Map 1:50000: Gudvangen (1316-1) Map 1:250000: Odda
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 376553 m. North: 6747936 m.
Longitude: 6.7281510 Latitude: 60.8474770
Show on map

Resource
Resource Type: Feldspar Resource Subtype: Anorthosite

Importance
Raw material meaning: International Importance (reg. 25.02.2019)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Insulation 17.11.2014

Operations
From - To Activity Comments
1969 Regular production Company/Institution :Gudvangen Stein AS
I starten var det drift både i Glashammaren, på sørsida av Nærtøydalen og i Jordalsnuten på nordsida av dalen. Gradvis ble drifta i Glashammaren avviklet, og alt uttak foregår i dag i Jordalsnuten. De gamle gruvegangene i Glashammaren benyttes i dag sonm turistgruve. Hoveddelen av produksjonen går i dag (2015) til steinullproduksjon i flere land. I tillegg går en del til lyse asfalt toppdekker, til overflatemateriale på betongelemender i uteanlegg og bygg, og noe til hagesingel.
2007 - 2013 Regular production Company/Institution :Gudvangen Stein AS
Nordic Mining AS kjøpte i 2007 85% av aksjene i selskapet fra Sigmund Bjørke.
2013 Regular production Company/Institution :Gudvangen Stein AS
Sigmund Bjørke på Voss overtok igjen driften fra Nordic Mining som solgte seg ut.

Mineralization
Era: Proterozoic Period:
Genesis: Metamorphic formation Form: Layer
Main texture: Cataclastic Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Plagioclase Major mineral (50-90%)
Epidote Major mineral (10-50%)

Information(s) in free text format
Free text
Jotdalsnuten er et "sukkertopp"-lignende fjellparti midtveis i Nærøydalen innenfor det store anortosittmassivet som strekker seg derfra og sørover til Mjølfjell ved Bergensbanen. I dalbunnen er det anlagt underjordsdrift på begge sider av dalen innenfor den omvandlede bunnsålen av anortosittmassivet. Driften i dag pågår kun i Jordalsnuten på nordsiden av dalen. Den primære grovkornede gråfiolette plagioklasrike anortositten av bytownittisk sammensetning som opptrer høyere opp i massivet er her nedknust og omvandlet til en lys finkornet bergart med sur plagioklas og mye zoisitisk epidot og glimmermineraler. Den lyse bergarten har tidligere vært benyttet som skuremidddel både i vaskepulver og tannpasta, men dette er nå historie. I dag anvendes noe av produksjonen fra gruva til lyse toppdekker på veg på kontinentet samt som lyst tilslag i fasadebetong. Hovedproduktet er imidlertid til rockwoolproduksjon i Skandinavia samt flere Europeiske land. I 2016 var produksjonen på 300.000 tonn og det er meget store volumer med god anortosittkvalitet med høyt aluminiumsinnhold tilstede i området.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Wanvik, Jan Egil , 1993
Geologisk undersøkelse av Jordalsnuten underjordsgruve
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.261;80 pages
Abstract:
Etter oppdrag fra Gudvangen Stein A.S. har NGU utført detaljert geologisk kartlegging og prøvetaking av tunnelene i gruva i Jordalsnuten for å kunne planlegge den videre driften. Anortositten er inndelt i ulike kvaliteter etter grad av lyshet. Utvalgte partier av gruveområdet ble kjerneboret, totalt 200 m fordelt på 4 hull. De nye kjernene, samt kjerner fra 1972 er logget og beskrevet. Foto av alle prøver og borkjerner er vedlagt. Ved kjerneboringene er det påvist nye partier med god kvalitet, og det sanlede bilde av kartlegging, prøvetaking og boring viser at flere områder innen gruva ser ut til å ha partier med god kvalitet som kan egne seg for videre drift.

Wanvik, Jan Egil , 1997
Kjerneboringer i Glashammaren og Jordalsnuten, Nærøydalen, Aurland kommune
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.97.038;58 pages
Abstract:
Fortrolig til 2002. Den omvandlede anortositten i Nærøydalen på grensa mellom Sogn og Fjordane og Hordaland har i en årrekke vært tatt ut som pukk ved underjordsdrift. Gudvangen Stein har nå i samarbeid med selskapene Polymer og Borgestad Fabrikker fått gjennomført kjerneboringer innerst i tunnelene på begge sider av dalen. For- målet har vært å lokalisere uomvandlet anortositt som råstoff for nye industri- prosesser som er utviklet av de deltakende parter. Det ble boret 533 m i Glas- hammaren og 115 m i Jordalsnuten. Boringene var meget positive, i det større partier med god kvalitet ble påvist i horisontal retning innover i fjellet på begge sider av dalen. Et skrått hull oppover i Glashammaren var entydig utmerket fra omkring 30 m over det eksister- ende driftsnivå. Kjerneboringene har gitt et meget godt grunnlag for å plan- legge fremtidig uttak av råstoff for Polymer og Borgestad Fabrikker.

Wanvik, Jan Egil , 2007
Assessment of anorthosite at Gudvangen Stein's property in Nærøydalen Aurland from a resource geology perspective
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2007.040;23 s. pages
Abstract:
An evaluation of the anorthosite resource at the property of Gudvangen Stein gives the following conclusions: - Large quantities of an unusually aluminium-calcium rich anorthosite are present at the property of Gudvangen Stein A/S in Nærøydalen. The property forms part of a 100km2 large anorthosite massif extending 25 km southeastwards towards Mjølfjell at the Bergen railroad. - Two main varieties of anorthosite are present within the mining area of Nærøydalen. One type is a primary anorthosite where the almost monomineralic feldspar content is soluble in acids and thus well suited for processing that requires dissolving of the minerals. The second type is altered and fine-grained, with a white colour well suited for applications requiring light or white materials. Both types are well-suited material for rock wool production. - This aluminium-calcium-rich anorthosite is hard to find both in Norway and worldwide in large and homogenous quantities as in Nærøydalen. The Gudvangen deposit is world class in this category. - Millions of tons of anorthosite occur within Gudvangen Stein's property, and additional immense quantities are present in adjoining areas of the large Gudvangen-Mjølfjell anorthosite-massif. Thus raw material resources are practically unlimited. - Anorthosite has a wide range of potential uses, and the aluminium-calcium rich variety of the Gudvangen area has especially varied possible applications in addition to the present established markets of rock wool, asphalt and concrete. - The regulations of the Protected Landscape area and the recently acquired status of the Nærøyfjord region as a World Heritage Site gives room for further developments underground, based on the current mining areas of Gudvangen Stein. Environmental concerns are important, and future workings must not come in conflict with the protection regulations and any World Heritage status for the area. - The newly upgraded mining system at Jordalsnuten provides flexibility to handle both present production capacity and medium scale future expansion.


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway