English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4649 - 301 Flødevatn
(Objekt Id: 7882)
(Sist oppdatert: 23.10.2020)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Stad (4649)
Kart 1:50000: Vanylven (1119-3) Kart 1:250000: Ulsteinvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 309984 m. Nord: 6889066 m.
Lengdegrad: 5.3605790 Breddegrad: 62.0857340
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Pegmatittisk kvarts

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Fra Sogn og Fjordane Fylkesleksikon: I 1972 starta Johan Eide frå Sjøholt på Sunnmøre utvinning av kvarts frå ein førekomst på Flødefjellet på Otneim på nordsida av Stadlandet. Selskapet hans, Stad Mineral AS, fekk bygt ein to kilometer veg opp til førekomstane, og ved sjøen vart det bygt knuseverk og kai. Kvartsen vart levert til Meråker Smelteverk i Sør-Trøndelag. Men førekomstane av kvarts var små, og etter nokre år selde Johan Eide anlegga på Otneim til entreprenør Anders Sande frå Bryggja. Men heller ikkje han fekk lønsam drift og gjekk konkurs i 1986 Utdrag fra befaring av Sverdrup i 1961: Befaringen ble foretatt for A/S Arendal Smelteverk, Eydehavn. Kvartsfore- komsten ligger på Stadtlandet, ca. 4 km SSØ for Lekanger. I dagen er lengdeutstrekningen ca. 90 m N270g. Maksimal bredde er 33-35 m. Man ser ikke kontakten mellom den sterkt forskifrede gneis og kvartskroppen, men like S for forekomsten stikker fast fjell av gneisen fram i dagen. Forekomsten har i dagen et omtrentlig utseende av en linse som er noe utflatet mot nord. For å finne linsens utstrekning mot dypet foreslås det satt et dypere borhull. Før dette settes, bør en imidlertid sette på et grunnere hull nærmere forekomsten for å få en orientering om kvartsens oppførsel mot dypet. Det ble oppgravd fire røsker for å finne kvartsens grense mot gneisen. Et grovt overslag over forekomstens tonnasje gav 40 000 tonn kvarts. Kjemisk analyse på ti prøver fra fore- komsten gav følgende resultat: SiO2 99.527%, Al2O3 0.072%, Fe2O3 0.038%. Enkeltanalysene viser seg å ligge godt rundt gjennomsnittet, slik at det er en relativt ensartet og homogen kvarts ved eventuell drift

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Sverdrup, Thor Lorck , 1961
Befaring av Fløde kvartsforekomst, Stadtlandet, Sogn og Fjordane.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5515;8 sider
Abstrakt:
Befaringen ble foretatt for A/S Arendal Smelteverk, Eydehavn. Kvartsfore- komsten ligger på Stadtlandet, ca. 4 km SSØ for Lekanger. I dagen er lengdeutstrekningen ca. 90 m N270g. Maksimal bredde er 33-35 m. Man ser ikke kontakten mellom den sterkt forskifrede gneis og kvartskroppen, men like S for forekomsten stikker fast fjell av gneisen fram i dagen. Forekomsten har i dagen et omtrentlig utseende av en linse som er noe utflatet mot nord. For å finne linsens utstrekning mot dypet foreslås det satt et dypere borhull. Før dette settes, bør en imidlertid sette på et grunnere hull nærmere forekomsten for å få en orientering om kvartsens oppførsel mot dypet. Det ble oppgravd fire røsker for å finne kvartsens grense mot gneisen. Et grovt overslag over forekomstens tonnasje gav 40 000 tonn kvarts. Kjemisk analyse på ti prøver fra fore- komsten gav følgende resultat: SiO2 99.527%, Al2O3 0.072%, Fe2O3 0.038%. Enkeltanalysene viser seg å ligge godt rundt gjennomsnittet, slik at det er en relativt ensartet og homogen kvarts ved eventuell drift. Det antas at boringene vil koste rundt 50 000 kr. Like ved veien til Fløde kvartsforekomst står en kvartskropp som hurtig ble undersøkt. Synlig mengde er ca. 750 tonn kvarts. Brudevold kvarts-feltspatforekomst: Forekomsten ligger for ugunstig plassert til å ha noen økonomisk interesse.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse