English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1577 - 302 Heggjadalen
(Objekt Id: 7890)
(Sist oppdatert: 11.10.2010)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Volda (1577)
Kart 1:50000: Hornindal (1318-4) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 358367 m. Nord: 6874492 m.
Lengdegrad: 6.2974470 Breddegrad: 61.9763280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Olivin

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger ca. 3 km nord for Heggjabygda på nordsiden av Nordfjord. I dette området er det kartlagt en rekke mindre kropper av dunitt, mer eller mindre serpentinisert. Det rapporteres om et MgO innhold på 40-47% og et glødetap på 1-7.6%.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Søvegjarto, Ulrik; Olerud, Svein , 1989
Undersøkelse av ultramafiske bergarter i Heggjadal, Eid.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.89.121;12 sider
Abstrakt:
Ultramafiske bergarter i Hornindal og Nordfjordeid området ble undersøkt etter initiativ fra Fylkesgeologen i Sogn og Fjordane. Ved Grøndalsvatnet i Heggja- dal ligger en ultramafisk bergart som består av olivin, Mg-amfibol og mindre mengder talk og magnetitt. Den har ingen interesse som olivinråstoff. Andre ultramafiske bergartskropper i Rødgrøtdalen, ved Villevatnet, Løset- nakken, Helsetnakken, Vårseter - Alsaker og Kvioseter - Nornes er undersøkt. Disse korppene er enten for sterkt serpentinisert, har for stort innslag av andre mineraler eller er for små til å komme i betraktning som olivinråstoff. Det er gjort analyse av sprøhet/flisighet for bergarten ved Grøndalsvatnet, i tillegg er den analysert på gull og platina gruppe grunnstoffer. Ingen av disse resultatene er spesielt interessante. Det synes derfor ikke å være økonomiske interesser knyttet til bergartene ved Grøndalsvatnet som kan hindre annen bruk av området.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HGNGU_94501 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU_94507 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU_94508 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1577 - 302 Heggjadalen

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
HGNGU_94501 Fastfjell 64.00 14.40 0.00 3.20 0.05 6.00 2.62
HGNGU_94507 Fastfjell 40.70 0.27 0.00 9.70 0.14 47.10 0.04
HGNGU_94508 Fastfjell 39.20 0.38 0.00 7.90 0.10 43.50 0.04
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
HGNGU_94501 2.80 3.30 0.00 1.78 98.00
HGNGU_94507 0.02 0.00 0.00 1.75 100.00
HGNGU_94508 0.00 0.00 0.00 8.88 100.00


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse