English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4612 - 303 Eltravåg
(Objekt Id: 7900)
(Sist oppdatert: 27.04.2007)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Sveio (4612)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 290899 m. Nord: 6607830 m.
Lengdegrad: 5.2993540 Breddegrad: 59.5563560
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Feltspat Ressursundertype: Pegmatittisk feltspat

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon: ,01 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Keramikk 0 0 12.06.2006

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Prøvedrift

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Dypbergart Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: 100 / 5 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Agderkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalifeltspat Hovedmineral (50-90%)
Kvarts Hovedmineral (10-50%)
Albitt Underordnet mineral (1-10%)
Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Granat Aksessorisk mineral (<1%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :309 / 15 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :333 / 35 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Eltravåg feltspatbrudd opptrer i en pegmatitt som inngår i en sverm av Ø-V strykende pegmatittganger mellom Kvitaberg i sør og Leite i nord. Hovedbruddet ligger på østsiden av en liten fjellknaus på sørsiden av fylkesveien mellom Nordskog og Eltravåg, ca 500 m VSV for Skiftestad gård. Traktorvei opp mot bruddet tar av like etter at elven fra Holmavatnet er krysset på vei vestover mot Eltravåg. Bruddet er lett gjenkjennelig ved den store tippen nedover den bratte nordlia av knausen. Pegmatitten danner en 15 m tykk flattliggenede plate som utgjør berggrunnen i den øvre del av knausen. Platen har slakt nordlig fall (15°-35°). Utstrekningen i Ø-V retning er ca. 100 m og i N-S retning ca 50 m. Et 15 m langt og 5-8 m bredt dagbrudd er drevet inn i østlia av knausen like over østkontakten mot underliggende grå diorittiske/tonalittiske ortogneiser. Driften har skjedd på to nivåer med høydeforskjell på ca. 5 m. Det nedre bruddet i form av en 10 m lang og 5 m bred skjæring er det største. Nordkontakten er blottet i kanten av inngangen til en liten strosse som er drevet 2-3 m inn pegmatitten ca. 5 m nord for kanten av nedre bruddnivå og ca. 3 m under dette. Pegmatittmassen i bruddområdet domineres av 0,5-1,5 m store rødlige til rosa alkalifeltspat krystaller med uregelmessige runde og ovale kvartssegregasjoner med diameter på 0,5-3 m. I tillegg opptrer det mellom alkalifeltspatkrystallene aggregater av kvarts, muskovitt og hvit radialstrålig cleavelanditt med overgang til fin- og sukkerkornet albittmasse. Både kvarts og alkalifeltspatkrystallene gjennomsettes i partier av mange årer bestående av 5-10 cm lange muskovittflak eller av mer småkornet muskovitt (0,5-1 cm). På sørsiden av den nedre bruddet finnes grunne drifter anlagt på opptil 2 m x 2m store partier av massiv grovkrystallin muskovitt (20-30 cm lange flak). 200-250 m lengre vest og 20 m sør for fylkesveien finnes det et par grunne utsprengninger på rosa til blek rosa grovkrystallin (0,5 m) alkalifeltspat-rik pegmatitt som fører relativt mye interstitiell kvarts og spredte muskovitt-flak. Gangen som er 6 m bred er svakt foldet.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse