English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4616 - 305 Skorpo
(Objekt Id: 7911)
(Sist oppdatert: 27.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Tysnes (4616)
Kart 1:50000: Husnes (1214-4) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 311183 m. Nord: 6644272 m.
Lengdegrad: 5.6247830 Breddegrad: 59.8926750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Hardangerfjorddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er et lite brudd ca. 15x5 meter like i vei kanten. Det har vært drevet på en grålig og urein kalkstein som er sterkt oppblandet med silikater. I dette området er det forholdsvis mye kalk, men den er av svært dårlig kvalitet. Det lå en kalkovn ved sjøen nede ved Skorpevågen. Kalken har et CaO og MgO innhold på 41.84 og 5.57% dette tilsvarer et kalkspatinnhold på 60.80 og en dolomittinnhold på 25.53%. Altså en ganske urein kalkspat.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO-10-06 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Representativ prøve fra forekomsten
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse