English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4614 - 305 Vikanes
(Objekt Id: 7925)
(Sist oppdatert: 27.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Stord (4614)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 295992 m. Nord: 6632318 m.
Lengdegrad: 5.3655550 Breddegrad: 59.7783340
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Hardangerfjorddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Denne forekomsten var den gang den var i drift først og fremst en natursteinsforekomst. Den ble drevet av Riiber i Bergen og siste drift var i 1931. Forekomsten er i dag mer eller mindre fullstendig igjengrodd. Kalken er grålig og urein og ganske skifrig. I dag er det mye bebyggelse på dette stedet og det er vanskelig å få undersøkt forekomsten. Kalksteinen er meget urein med et innhold av syreløslig CaO og MgO på 27.84 og 3.68 %. Dette tilsvarer et kalkspatinnhold på 40.53%

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO-16-06 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Representativ prøve fra forekomsten
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse