English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4625 - 301 Salthella
(Objekt Id: 7926)
(Sist oppdatert: 27.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Austevoll (4625)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 283417 m. Nord: 6657891 m.
Lengdegrad: 5.1154260 Breddegrad: 60.0010640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Hardangerfjorddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Lunnøygruppen Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Denne forekomsten er i dag fullstendig utilgjengelig. Det er bygget en fabrikk der det gamle bruddet sto. Det var i sin tid drevet på en hvit og grovkornet kalkstein som tilsynelatende var av bra kvalitet. I dag er bare noen små blottninger synlig og det er ikke mulig med noen ny drift eller ny undersøkelse av forekomsten. Kjemiske analyser viser at det finnes partier med CaO innhold på 52.19%, som tilsvarer et kalkspat innhold på 92%.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO-17-07 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Representativ prøve fra forekomsten
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4625 - 301 Salthella

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
HO-17-07 Fastfjell 52.19% .43% 1.97% 92.08% 5.95%

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* As*
HO-17-07 Fastfjell -1 6 -2 0 -2 -4.0 -4
------------------
Prøvenr. Cd* Ba* Mo* V* Cr* Mn* Sr* Y* Zr*
HO-17-07 -.2 -2 1.05 -2 1 18 222.0 -0.2 -2
------------------
Prøvenr. La* Ce* B* Li* Be* Na* Mg* Al* Si*
HO-17-07 -2.00 -4.00 -10 -2 -0 -400 2580 142 -200
------------------
Prøvenr. P* K * Ca* Sc* Ti*
HO-17-07 57 -200 ###### -0.20 10

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
HO-17-07 Fastfjell -0.01 -0.01 -0.00 0.03 -0.00 0.36 56.77
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
HO-17-07 -0.10 0.01 -0.01 57.00


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse