English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4626 - 301 Lokøyna
(Objekt Id: 7935)
(Sist oppdatert: 19.02.2019)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Øygarden (4626)
Kart 1:50000: Fjell (1115-4) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 277167 m. Nord: 6694592 m.
Lengdegrad: 4.9634720 Breddegrad: 60.3264480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Feltspat Ressursundertype: Pegmatittisk feltspat

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
The 50 m long and 5 to 15 m wide disused quarry hosted in a K-feldspar-quartz pegmatite lens is located 200 m N of the village Lokøyna at the Lokøyna island. The pegmatite lens strikes E-W and occurs concordantly within dark grey biotite-rich gneisses with K-feldspar porphyroblasts (max. 2 cm). The pegmatite emplaced within the fold vertex. Ca. 75 vol.% of the pegmatite consists of massive K-feldspar which was the reason for the former mining activity. Quartz occurs as irregular veins and batches with a maximal extension of 2 x 2 x 4 m. The veins and batches are semi-parallel to the pegmatite contacts. Quartz is blear, grey to dark grey (smoky quartz) and is either left in the quarry walls or on heaps. Accessory biotite plates, 50 cm in length, are intergrown with garnet and occur in the central part of the pegmatite. Rare plagioclase crystals (<1 vol.% of the pegmatite) are developed at the contact of the pegmatite with the wall rock.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Lokøyna quarry"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Korneliussen, A.; Wanvik, J. E.; Müller, A.; Ihlen, P. , 2006
Kystnære kvartsressurser i Hordaland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2006.045;71 s. sider
Abstrakt:
Forkortet: Kvartsitter, pegmatitter og hydrotermale kvartsganger i forskjellige deler av Hordaland er rekognoserende prøvetatt med henblikk på identifikasjon av forekomster og områder av mulig økonomisk interesse. Dette har resultert i påvisning av et betydelig antall pegmatittiske og hydrotermale kvartsforekomster i sydlige deler av fylket som inneholder kvarts av høy renhet, noe som gir grunnlag for optimisme med henblikk på mulighetene for industriell utnyttelse. Følgende situasjoner er av særskilt interesse og bør følges opp med videre undersøkelser: 1. Hydrotermale kvartsganger ved Nesodden og Kvalvik på østsiden av Hardangerfjorden synes å ha den beste kvartskvaliteten som er påvist med totalt sett mindre enn 30 ppm sporelementer 2. Pegmatittene i områdene Eltravågen og Avløypneset i vestre Sveio er relativt kvartsrike og er normalt mer grovkrystalline enn hva som ellers er vanlig, noe som vil kunne være en fordel industrielt sett. 3. Pegmatitter i Tælavåg-området kan ha mulighet for kombinert drift på kvarts og kalifeltspat, og det finnes flere store forekomster lengre nordvest langs kysten som ikke er undersøkt (Forkortet)

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
2508501 Fastfjell
Prøvetaker: Muller/...Lager: NGU
Kommentar: pegmatite quartz from the disused quarry
Antall registrerte mineralanalyer = 2
2508501k Fastfjell
Prøvetaker: Muller/...Lager: NGU
Kommentar: pegmatitic K-feldspar from the disused quarry
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
2508501p Fastfjell
Prøvetaker: Muller/...Lager: NGU
Kommentar: pegmatitic plagioclase from the disused quarry
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4626 - 301 Lokøyna

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* As* Ba*
2508501k Fastfjell -10 7 132 -5 10 -5 307
2508501p Fastfjell -10 11 49 8 -5 -5 54
------------------
Prøvenr. Mo* Sn* Sb* Ga* V* Cr* Th* U* W*
2508501k -5.00 -10 -10 24.00 -10 -10 13.00 -10.00 10
2508501p -5.00 -10 -10 31.00 -10 -10 8.00 -10.00 24
------------------
Prøvenr. Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta* Cs* La* Ce*
2508501k 1570.0 24.0 -5.0 9 -5.00 -10.00 24.00 -10.00 -10.00
2508501p 34.0 117.0 10.0 9 -5.00 -10.00 -10.00 -10.00 -10.00
------------------
Prøvenr. Pr* Nd* Yb* Sc* Hf*
2508501k -10.00 -10.00 -15.00 -10.00 -10.00
2508501p -10.00 -10.00 -15.00 -10.00 -10.00

Mineralanalyser

( Alle verdier er i ppm. Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Mineral Li Be B
2508501 Fastfjell Kvarts 8.900 -.100 1.200
2508501 Fastfjell Kvarts 9.500 -.100 1.400
------------------
Prøvenr. Na Al P K Ti Fe Ge
2508501 -22.000 9.100 -6.000 -1.400 6.400 -.300 2.300
2508501 -22.000 7.800 -6.000 -1.400 5.600 .400 2.200

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
2508501k Fastfjell 65.02 18.77 -0.01 0.03 -0.01 -0.01 0.13
2508501p Fastfjell 64.72 21.31 -0.01 0.07 -0.01 -0.01 2.59
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
2508501k 3.02 11.77 0.01 0.15 99.00
2508501p 9.45 0.49 0.02 0.31 99.00


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse