English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4617 - 303 Skjelnesodden
(Objekt Id: 7940)
(Sist oppdatert: 11.06.2008)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvinnherad (4617)
Kart 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 331235 m. Nord: 6663053 m.
Lengdegrad: 5.9672470 Breddegrad: 60.0697740
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Hardangerfjorddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Mundheimsgruppen Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
På dette sted har det kun vært et ubetydelig uttak av kalk. Hele odden består av kalkstein i flere hundre meters bredde. Kalken er urein og sterkt skifrig og svært oppblandet med silikater. Den er grålig og finkornet. Enkelte tynne horisonter med rein kalk finnes. Området er idag en feriekoloni for psykisk utviklingshemmede. Kjemiske analyser viser at kalken har et CaO innhold fra 43- 49% og et MgO fra 1.19-4.13%. Dette viser at kalken har et kalkspatinnhold som varierer fra 68-85%. Det vil si en ganske urein kalkstein.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Blottningene med båndet kalkstein ved Selnesodden"
Foto nr. 2 viser "Blottningene med båndet kalkstein ved Selnesodden"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO-13-06 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Representativ prøve fra forekomsten
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HO-14-06 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Representativ prøve fra forekomsten
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4617 - 303 Skjelnesodden

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
HO-13-06 Fastfjell 49.53% 1.19% 5.44% 85.45% 9.11%
HO-14-06 Fastfjell 43.93% 4.13% 18.89% 68.15% 12.96%

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* As*
HO-13-06 Fastfjell -1 7 -2 1 -2 -4.0 -4
HO-14-06 Fastfjell -1 10 -2 1 4 -4.0 -4
------------------
Prøvenr. Cd* Ba* Mo* V* Cr* Mn* Sr* Y* Zr*
HO-13-06 -.2 3 1.30 -2 2 558 307.0 2.1 -2
HO-14-06 -.2 5 -1.00 3 6 227 319.0 2.8 -2
------------------
Prøvenr. La* Ce* B* Li* Be* Na* Mg* Al* Si*
HO-13-06 -2.00 -4.00 -10 -2 -0 -400 7180 237 -200
HO-14-06 2.60 5.00 -10 2 -0 -400 24900 678 -200
------------------
Prøvenr. P* K * Ca* Sc* Ti*
HO-13-06 57 266 ###### 0.59 19
HO-14-06 63 750 ###### 1.42 27

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
HO-13-06 Fastfjell 0.31 0.02 0.02 0.34 0.08 1.27 53.70
HO-14-06 Fastfjell 3.33 0.71 0.05 0.58 0.03 4.40 47.67
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
HO-13-06 -0.10 0.10 -0.01 56.00
HO-14-06 -0.10 0.36 -0.01 57.00


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse