English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4617 - 304 Åkre
(Objekt Id: 7941)
(Sist oppdatert: 27.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvinnherad (4617)
Kart 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 334566 m. Nord: 6666898 m.
Lengdegrad: 6.0239030 Breddegrad: 60.1056020
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Hardangerfjorddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Mundheimsgruppen Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
På dette sted har det ikke vært noen drift på kalk tidligere. Forekomsten er sannsynligvis registrert p.g.a at mye kalk er synlig i veiskjeringene ned mot Åkre. Kalken er grålig og urein. Den er sterkt oppblandet med slirer av glimmerskifer. Området er ikke gunstig for drift på grunn av terrenget og bebyggelse. Kjemiske analyser viser at kalken har et CaO og MgO innhold på rundt 41 og 7 %. Dette tilsier at kalken er ganske urein med et kalkspatinnhold på 56%

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Veiskjæring ved Åkre med båndet kalkstein"
Foto nr. 2 viser "Veiskjæring ved Åkre med båndet kalkstein"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO-12-06 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Representativ prøve fra forekomsten
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse