English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4617 - 305 Øyarhamn
(Objekt Id: 7942)
(Sist oppdatert: 27.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvinnherad (4617)
Kart 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 332429 m. Nord: 6672676 m.
Lengdegrad: 5.9807670 Breddegrad: 60.1565460
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Hardangerfjorddekkekomplekset
Tektonisk complex: Valardsøykomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er en nesten fullstendig igjengrodd kalkforekomst. Det sees noen mindre overgrodde blokker og antydning til et gammelt lite brudd. Kalken er en grålig og urein kalkstein. Bruddet har vært ca. 10x20 meter stort. På grunn av overdekking er det ikke mulig å studere grenser mot sidebergart eller andre detaljer av kalken. Kjemisk analyse viser at kalken har et CaO innhold på 46% og et MgO innhold på 0.77 %, dette tilsvarer et kalkspatinnhold på 81.24%

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO-11a-06 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Representativ prøve fra forekomsten
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4617 - 305 Øyarhamn

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
HO-11a-06 Fastfjell 46.59% .77% 3.52% 81.24% 15.24%

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* As*
HO-11a-06 Fastfjell -1 10 -2 1 4 -4.0 -4
------------------
Prøvenr. Cd* Ba* Mo* V* Cr* Mn* Sr* Y* Zr*
HO-11a-06 -.2 5 1.28 -2 2 191 377.0 7.9 -2
------------------
Prøvenr. La* Ce* B* Li* Be* Na* Mg* Al* Si*
HO-11a-06 5.50 11.60 -10 -2 -0 -400 4660 628 -200
------------------
Prøvenr. P* K * Ca* Sc* Ti*
HO-11a-06 75 294 ###### 1.76 42

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
HO-11a-06 Fastfjell 5.00 1.17 0.08 0.96 0.03 0.95 50.00
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
HO-11a-06 -0.10 0.44 -0.01 59.00


Faktaarket ble generert 16.05.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse