English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4622 - 302 Solberg
(Objekt Id: 7944)
(Sist oppdatert: 27.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvam (4622)
Kart 1:50000: Strandebarm (1215-1) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 336016 m. Nord: 6688223 m.
Lengdegrad: 6.0327000 Breddegrad: 60.2974150
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Hardangerfjorddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I følge grunneier har det aldri vært drevet noen kalkforekomst i dette området, men det er flere mindre kalksteinsdrag som opptrer her. Kalken er grålig og urein med tynne slirer av glimmerskifer. Kalken oppdrer i bånd med tykkelse opptil maksimalt 20 meter, sterkt foldet og oppblandet med silikater. Kjemiske analyser viser at kalken har et CaO innhold fra 41 til 47% og MgO fra 1-5%. Altså en noe urein kalkstein med endel dolomitt.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1
Foto nr. 2

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO-1-06 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Representativ prøve fra forekomsten
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HO-2-06 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Representativ prøve fra forekomsten
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse