English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4623 - 302 Oppheim
(Objekt Id: 7951)
(Sist oppdatert: 27.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Samnanger (4623)
Kart 1:50000: Bruvik (1215-4) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 315834 m. Nord: 6699740 m.
Lengdegrad: 5.6576360 Breddegrad: 60.3919920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: 15 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Hardangerfjorddekkekomplekset
Tektonisk complex: Samnangerkomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger like ved riksvei E68, som endel av gamle veien på sydsiden av dagens vei. forekomsten er et nedlagt brudd ca. 30x30 meter. Det har vært drevet på en middelskornet rosa kalkstein som har endel forurendende silikat mineraler. Sidebergarten er gneis og fyllittiskbergart. Bruddet er idag fullstendig igjengrodd og brukes som lagerplass/fyllplass. I reine partier har kalken et CaO og MgO innhold på 49.95 og 0.12%. Dette tilsvarer et kalkspat innhold på 88%.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Restene av det nedlagte kalksteinsbruddet ved Oppheim"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO-5-6 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Representativ prøve fra forekomsten
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4623 - 302 Oppheim

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
HO-5-6 Fastfjell 49.95% .12% .55% 88.85% 10.60%

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* As*
HO-5-6 Fastfjell -1 8 -2 1 -2 -4.0 -4
------------------
Prøvenr. Cd* Ba* Mo* V* Cr* Mn* Sr* Y* Zr*
HO-5-6 -.2 -2 -1.00 -2 1 156 189.0 4.3 -2
------------------
Prøvenr. La* Ce* B* Li* Be* Na* Mg* Al* Si*
HO-5-6 -2.00 -4.00 -10 -2 -0 -400 697 93 -200
------------------
Prøvenr. P* K * Ca* Sc* Ti*
HO-5-6 103 -200 ###### 1.39 17

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
HO-5-6 Fastfjell 0.29 0.29 0.03 0.59 0.03 0.06 55.08
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
HO-5-6 -0.10 0.02 -0.01 56.00


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse