English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4601 - 304 Risnes
(Objekt Id: 7952)
(Sist oppdatert: 03.05.2010)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bergen (4601)
Kart 1:50000: Bruvik (1215-4) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 313141 m. Nord: 6704062 m.
Lengdegrad: 5.6048220 Breddegrad: 60.4295040
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Hardangerfjorddekkekomplekset
Tektonisk complex: Samnangerkomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
På dette sted var en stor kalksteinsforekomst i drift opptil 1970 tallet. Det ble drevet på en steilutstående kalksteinskropp i et svært bratt terreng og det ble drevet store styrtsjakter og silo anlegg ned ved sjøen. Disse er i dag i hovedsak utilgjengelige, men noen av de underjordiske berg rommene brukes av Tess fiskeoppdrett. Kalken er grovkornet og hvit, grenseforhold og kalkens interne variasjoner er ikke mulig å studere i dag pga. mye bebyggelse. Det som i dag er synlig er noen rester av bygninger nede ved sjøen.Kalksteinsdraget fortsetter over fjorden til Osterøy der Skaftå kalksteinsforekomst ligger. Kalken var ganske rein og har et CaO innhold på 50.37og et MgO innhold på 0.27. dette tilsvarer et Kalkspat innhold på 89.22%

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO-3-06 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Representativ prøve fra forekomsten
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse